Cezeri'de Hayat sayfasına dön
TEKNOPARK OKUL
TEKNOPARK OKUL
TEKNOPARK OKUL
TEKNOPARK OKUL

Günlük hayatın hemen hemen tüm alanını etkisi altına alan teknoloji ve teknolojik ürünler gündelik hayatımızda vazgeçilmez bir noktaya ulaşarak her yaş grubu tarafından kullanılmaktadır. İletişimden, sağlığa, eğitimden, üretime her alanda teknoloji hızlı bir dönüşümü beraberinde getirmektedir. Bilgi ve tekniğin birleşiminden doğan teknoloji küreselleşen dünyanın ortak dilidir. Bilgiye sahip olmak ve onu işlevsel hale dönüştürmek teknolojinin temel görevidir.

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları olarak bilim ve teknoloji felsefemizi tüm eğitim kademelerimizdeki ders, kulüp ve faaliyetlerimizde uygulamaktayız. Teknolojiyi kullanan değil onu üreten ve ona yön veren nesiller yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin yanı sıra topluma yön veren teknolojinin etkin ve doğru kullanılmasına yönelik halka açık faaliyetler de düzenlemekteyiz. Toplumun teknoloji konusunda bilinçlendirilmesi ve fayda merkezli kullanılması temel hedeflerimizdendir.
Bilimi, tekniği ve estetiği JazariLab’larda birleştirerek inovasyon merkezli üretim alanları oluşturmaktayız. Esnek eğitim ortamlarımız ile öğrencilerimiz laboratuvar ve atölyeler de kendi çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Teoriden pratiğe üretim sahamız olan J-Tech Faaliyetleri ile Yenilenebilir Enerji Kaynakları , Bilgisayar Teknolojileri, Robotik ve Kodlama, Web ve Mobil Uygulamalar, Model Hava Araçları, Nesnelerin İnterneti gibi alanlarda öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası proje ve yarışmalara katılmaları hedeflenmektedir. Aynı şekilde bünyemizdeki kariyer kulüpleri ile sektör ziyaretleri, kariyer günleri, iş kolları temsilcileri ile açık sohbet vb. birçok etkinlik gerçekleştirmekteyiz.

Teknopark anlayışımızı uygulamak üzere kurduğumuz Bilim ve Teknoloji Birimimiz, ilgili sanayi kuruluşları, bilim ve teknoloji merkezleri, eğitim kurumları ve idari birimler ile işbirliği halinde çalışmaktadır. Bilgi birikimi ve uygulama desteği aldığımız sektörel iş birlikleri ile öğrencilerimizin kendi alanlarına yönelik stajlar yapabilmekte ve sektörlerinin değişim trendlerini takip edebilmektedirler.