Cezeri'de Hayat sayfasına Dön
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Cezeri Okullarımız toplumda okul çağındaki bütün çocukların olabilecek en iyi bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlığa kavuşmalarını sağlamak ve sürdürmek amacıyla öğrencilerimizin sağlıklı bir çevrede gelişimini sağlamayı ve çocukların, ailelerinin ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmeyi amaçlar.
Sağlık politikamız çağdaş okul sağlığı hizmetleri olan öğrenci sağlığı, okul çevresi, sağlık eğitimi ve okul çalışanlarının sağlığı olmak üzere dört kısmından oluşmaktadır.

Öğrenci Sağlığı Politikamız
Öğrenci sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, sağlık sorunlarının teşhis edilmesi, gerekli durumlarda tedavi edilmesi, ani gelişen hastalıklar ile yaralanma durumlarında acil bakım sağlamayı, sağlıkla ilgili eğitim ve danışmanlığı başlıklarını içermektedir.
Bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve okullarımızdaki sağlık biriminin ortak koordinasyonu ile her yıl şu işlemlerin yapılması mecburidir.
Okullumuzda bulunan revirlerimizde gerekli tüm hijyen şartları sağlanmış olup doktor ve hemşirelerimiz öğrencilerimizin sağlığı için hazır bulunmaktadır.

• Okula Kayıt Muayenesi
• Aralıklı Fizik Muayeneler
• Sağlık Taramaları
• Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele
• Kazaları Önleme ve İlkyardım
• Ruh Sağlığı Çalışmaları
• Akut ve Kronik Hastalığı Olan Öğrencilerin Tanısı, Tedavisi ve İzlenmesi
• Beden Eğitimi/Okul Sporları Çalışmaları
• Sağlık Eğitimi
Okul Çevresi Politikamız
Okulların yeri, binası, etrafı, toplumsal çevresi, alt yapı hizmetleri, oyun alanları, temiz su tedariki, çöplerin yok edilmesi, tuvaletlerin hijyeninin sağlanması, ısıtma ve havalandırma, aydınlatma, sıralar ve sınıfların büyüklüğü gibi konularını içerir.

Bu hedeflere yönelik olarak tüm okullarımızda Milli Eğitim Bakanlığı standartlar yönergesinden yola çıkılarak uluslararası standartlarda bir kampüs tasarımı yapılmaktadır. Bu standartlar şunlardır: • Okul binalarının yeri ve konumu
• Okulda öğrenci başına düşen arsa büyüklüğü
• Okul binasının yoğun taşıt trafiğinden uzaklığı
• Okulun yanında gürültü yapan koku ve duman çıkaran fabrikaların varlığı
• Okulun bahçesi f. Okul önünde yaya trafiğini düzenleyen sistemi
• Okulun kat sayısı, koridor sistemi ve zemin kaplaması
• Dershane durumları
• Merdivenlerin uzunluğu
• Duvarların boyası
• Yazı tahtalarının uygunluğu
• Sıra, tabure ve sandalyelerin uygunluğu
• Mutfak, yemekhane ve kantinlerin uygunluğu:
• Tuvaletlerin uygunluğu
• Lavabolar
• Yangından korunma önlemleri
• Aydınlatma
• Gürültü durumu
• Çöplerin durumu
• Kazalar
• Revir

Türk Standartları Enstitüsünün okullar ile ilgili aşağıdaki standartları eğitim kurumlarımız tarafından sağlanmaktadır.
• TS 10492/10.11.2005– “Okullar - Orta Dereceli - Genel Kurallar”
• TS 11924/Ocak 1996 – “Yangın Önleme - Okullarda (İlk, Orta Ve Yüksek Öğretim) – Genel Kurallar”
• TS 12014/Nisan 1996 – “Çevre Sağlığı – Okullar”
• TS 12597/Nisan 1999 – “İlk Yardım Çantası - Okullarda Kullanılan”
• TS 9518/Nisan 2000 – “İlköğretim Okulları - Fiziki Yerleşim - Genel Kurallar”
• TS EN 1729-1 / 12.10.2006- Mobilya-Eğitim Kurumlarında Kullanılan Sandalyeler ve Masalar Bölüm 1: Fonksiyonel Boyutlar
• TS EN 1729-2 / 12.10.2006 - Mobilya-Eğitim Kurumlarında Kullanılan Sandalyeler ve Masalar-Bölüm 2: Emniyet Kuralları ve Deney Metotları
• TS 5034 EN 14434/ 9.3.2006 –“Eğitim Kurumları İçin Yazı Tahtaları– Ergonomik, Teknik ve Emniyet Kuralları ve Deney Metotları”
Sağlık Eğitimi Politikamız
• Çeşitli eğitim tekniklerini kullanarak hedef grupta istenilen sağlık, bilgi, tutum, davranış ve değerlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
• Bu bağlamda kurumlarımızda her yıl öğrenci, öğretmen ve velilerimize buna yönelik eğitim ve seminerler verilmektedir.
• Bu eğitimlerimizin temel amacı çalışanlarımız, öğretmen ve veliler arası bir işbirliği ile öğrencilerin evde ve okuldaki sağlık eğitimlerinin birbirini tamamlayacak şekilde tasarlanmasıdır.


Okul Sağlık Ekibi Politikamız
• Dünya Sağlık Örgütünün okul sağlığı ile ilgili politikaları ile sağlık bakanlığı eğitim kurumları sağlık yönetmeliklerine göre ayarlanmıştır.
• Sağlık ekibi başta öğretmenler olmak üzere bütün okul çalışanları bu kapsamda yer almaktadır.
• Okul ortamı, çalışanların sağlığını etkileyebileceği gibi, dolaylı olarak öğrencilerin okul başarılarını da etkileyebilmektedir. Öğretmenlerin güvenli bir ortamda doyum içinde çalışmaları; rahat, huzurlu ve sağlıklı olmaları, öğrencilerin okul başarısının artmasının yanı sıra özellikle ruhsal gelişmeleri üzerinde de olumlu etkilerin bilincinde olan bir kurum olmak temel hedeflerimiz arasındadır.
• Okul Sağlık Ekibi, hekim, hemşire, öğretmen, öğrenci velisi, psikolojik danışmanı ve diyetisyendir.
• Ekip üyelerinin çalışmalarını başarılı bir biçimde yürütebilmeleri için okul sağlığı konusunda kurumlarımızın düzenlediği mesleki temel eğitime ve desteklenmiş hizmet içi eğitimlere katılmaktadırlar.