Eğitim Kademeleri sayfasına Dön
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
Cezeri’li Olmak


İnsanın kendi doğasında ve yaşadığı evrende erdemli ve mutlu bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları’nın eğitim felsefesi iki temel alandan oluşmaktadır. Birinci alan bilgi ve teknoloji merkezli insanın doğa ile uyumunu kapsarken ikinci alan öğrencilerimizin birlikte yaşam kültürüne sahip özgün, etkin, üretken olmalarını kapsamaktadır.

Bu çerçevede eğitim felsefemiz birbirini tamamlayan beş paradigmadan yola çıkarak kurgulanmıştır:
• İç dünyasında mutlu, sosyal ilişkilerinde dengeli ve erdemli nesil,
• Geleceğin mesleklerine yönelik disiplinlerarası bir metodoloji ile bilgi ve teknolojiyi fayda merkezli kullanan üretken nesil,
• Yaşam döngüsündeki yerini bilerek hayatını yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kurgulayan doğaya saygılı nesil,
• Varlığın özünü oluşturan duygusal değerleri sanat ve sporla aksiyona dönüştüren sosyal nesil,
• Dil ve kültür birikimiyle medeniyetler arası etkileşim ve dünya kardeşliğini sağlayabilen özgün nesil.
İlkokulda Bir Günümüz
Eğitim gün içerisindeki ders saatleri ile sınırlı değildir. Öğrencilerimizin her anları onların kendilerine yeni bilgiler ve değerler kattıkları zamanlardır. Okula gelinen saat ile öğrencilerimizin eğlenceli, keşfedici ve üretici oldukları zaman dilimi başlamış olur. Sabah programı okuma, spor ve sohbet etkinlikleri ile başlar.

Öğrencilerimiz dinamik ve heyecanlı bir şekilde öğrenmeye açık hale gelirler. Derslerimiz eğitim paradigmamızın yansımaları olup etkinlik ve uygulamalar ile işlenir. Teneffüsler öğrencilerimizin serbest zamanları olup onlar için hazırlanmış oyun alanlarını özgürce vakit geçirirler. Farklı türdeki eğitici oyunlarımız ile öğrenciler boş zamanlarında eğlenceli ve geliştirici aktivitelerde bulunurlar.

Fikir üretimine ve uygulanmasına teşvik edilen okulumuzda öğrencilerimiz kısa ve uzun süreli projeler geliştirirler. Sınıf süslemeleri, piknik, günlük turnuvalar, grup faaliyetleri vb. öğrenci aksiyonları öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin destekleri ile gerçekleştirilir. Öğrencilerimiz okulda kendi potansiyellerini keşfettikleri bir dünyada heyecan, mutluluk ve erdemi bir arada yaşarlar.Eğitim Programımız

Cezeri Eğitim Programı (JLP), yaşanılabilir bir dünya için erdemli, mutlu, üretken ve sosyal bir nesil yetiştirmeyi hedeflemektedir. JLP, uygulamalı bilgi ediniminin, üretime dönüşmesini sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olup ilgili üniversite, eğitim kurumları ve meslek kollarıyla iş birliktelikleri içerisinde uygulanmaktadır.

JLP teorik eğitimlerin verildiği DAS (Development-Art-Sport) programı, uygulamalı eğitimlerin planlandığı J5 faaliyetleri ve bireysel gelişim programını olan PDP (Personal Development Program) den oluşmaktadır.
İlkokul JLP, 6 – 12 yaş arasını kapsamakta olup sosyalleşme dönemini ifade etmektedir. Bu doğrultuda belirlenen fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişim hedefleri ders isim ve içeriklerini şekillendirmiştir. Öğrencilerimizin sosyal aktiviteleri, kulüp çalışmaları, yetenek alanlarına yönelik programlar eğitim programımıza dengeli biçimde yerleştirilmiştir. Anaokulunda başladığımız uygulamalı eğitim ilkokulda da devam etmektedir. Öğrencilerimiz laboratuvar ve atölyeleri kullanarak yeni beceriler edinmektedir.

İlkokul ders programında Matematik, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Türkçe, Beden Eğitimi ve Spor, Müzik, Görsel Sanatlar, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, İnsan Hakları ve Yurttaşlık ile Trafik Güvenliği dersleri bulunmaktadır. Bununla birlikte seçmeli dersler kapsamında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Arapça derslerine yer verilir. Öğrenciler bu derslere velilerimizin istekleri doğrultusunda katılmaktadır.

İlkokulda verilen Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde öğrencilerimiz robotik kodlama çalışmaları yaparak teknoloji eğitimlerinin temellerini atarlar. Etkinlik, proje ve kulüplerimiz ile öğrencilerimizin özgün çalışmalar yapmalarına imkân tanınır. Öğrencilerimiz laboratuvar ve atölyelerde kendi deneylerini ve ürünlerini yapmaya başlarlar. İlkokulda becerilerini geliştirmeye yönelik maker eğitimlerine daha fazla ağırlık verilmektedir.


Dil Eğitimi


Duyduklarını anlamlandırmada en büyük işlev dile aittir. Her dilin zihinsel anlamda karşılığı kendine has olup yeni bir düşünce biçimi anlamına gelir. Öğrenilen yeni dil, çocuğun kavrama becerisini ve kendine olan özgüvenini geliştirir.

Küçük yaşta İngilizce, Türkçe ve anadil temel anlatım becerisine sahip olan öğrenciler bilişsel anlamda yaşıtlarından farklı ve özgün düşünebilmektedir. Dil edinimin en kolay olduğu erken çocukluk döneminden itibaren öğrencilerimizin bu beceriye sahip olmaları hedeflenmektedir. Duyarak anlamlandırma ve kavrama yetisi ise ancak o dili anadili olarak konuşabilen kimseler aracılığıyla kazanılır. Bu hassasiyetler ile sevgiden bilgiye giden yolda öğrencilerimiz potansiyellerini ortaya çıkarabilme imkânı bulabilecektir.

İngilizce dersi haftalık program içerisinde beş (5) saat verilmektedir. İngilizce eğitimleri öğrencinin duyarak anlamlandırmasını içeren dinleme, kavrama ve içselleştirme becerisi kazandıran konuşma, dili etkili ve anlamlı biçimde ifade etmeye yönelik yazma, düzgün ve doğru bir dil edinimine yönelik gramer çalışmalarından oluşmaktadır. Öğrencilerimiz erken yaştan itibaren uluslararası dil sınavlarına yönelik yetiştirirler.

Fen Bilimleri, Beden Eğitimi ve Oyun, Görsel Sanatlar, Müzik, İnsan Hakları ve Yurttaşlık ile Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersleri İngilizce verilmektedir. İlkokul 1. ve 2. sınıfta Matematik dersinde İngilizce ve Türkçe sınıfları bulunmaktadır. Velilerimiz dönem başında dil tercihinde bulunurlar.

Türkçe dersi haftada 10 saat verilmektedir. Türkçe dersinde okuma, yazma ve gramer becerileri kazandırılır. Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi ve Trafik Güvenliği dersleri Türkçe olarak gerçekleştirilir. Öğrencilerimiz dili etkili ve doğru kullanmalarına yönelik etkinlikler gerçekleştirilir.

İlkokul bir (1), iki (2) ve üçüncü (3) sınıflarda seçmeli ders olarak yer alan Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi Arapça olarak işlenmektedir. Ayrıca haftalık iki saat Arapça dersi seçmeli derslerimizdendir. Arapça dersinde okuma ve yazmaya yönelik eğitimsel etkinlikler yapılır.

İlkokulda J5
Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları öğrencilerini ders ve konu merkezli yetiştirmeyip yetenek ve becerilerin keşfedilip geliştirilmesine yönelik bir anlayışı benimsemektedir. Kulüp ve sosyal faaliyet programı olan J5 ilkokul etkinlikleri, okul ders saatlerinden sonra, hafta sonları ve ders programı dâhilindeki derslerde gerçekleştirilmektedir.

Cezeri Okulları J5 programı paradigmamızın oluşturmayı hedeflediği genç profiline uygun olarak beş gruba ayrılmıştır.

• 21. Yüzyıl bilim ve teknolojisinin inovasyon düşüncesi ile üretime dönüştüğü faaliyet alanı J-Tech,
• Tabiat ve canlılar dünyasını sevgi ve saygı ikliminde tanıma ve uygulama alanı J-Trail,
• Metadolojik düşüncenin üretime dönüştüğü inovasyon merkezli faaliyetleri kapsayan J-TT,
• İfadenin gücü ile bireyden topluma bir dönüşümün kurgulandığı dil ve kültür faaliyetleri alanı J-Talk,
• Beceri ve yeteneklerin duygu ve davranışlara dönüştüğü sanat ve spor faaliyetlerinin gerçekleştirildiği J-Talent, uygulama alanlarımızı oluşturmaktadır.Duyguların Dili Sanat


Sanat, duyguların yolculuğudur.

Soyut düşüncenin oluşmadığı ilkokul döneminde öğrencilerimizin dünyasını boyalar ve şekiller ile renklendiriyoruz. Kişilik gelişiminin temeli olan duygusal gelişim sanat ve müzik ile sağlanmaktadır. Müzik atölyemizde enstrüman çalma ve ritim çalışmaları yapmaktayız. Görsel sanatlar atölyesinde öğrenciler farklı yöntemlerle kendi eserlerini oluştururlar.

Bilim atölyesinde merak duygusunu ön plana çıkararak araştırmaya ve sorgulamaya yönelik etkinlikler gerçekleştirmekteyiz. Maker ve Tasarım atölyesinde sanat ve tekniği biraraya getirdiğimiz çalışmalar ile farklı gelişimsel alanları birleştiriyoruz.

Spor ile zinde ve dinamik bir eğitim ortamı sunuyoruz. Öğrenciler farklı spor dallarını deneyimle imkanı bularak kendilerini daha iyi tanımaktadır. Erken yaşta başlanan spor çalışmaları ile öğrencilerimiz profesyonel sporcu olarak yetiştirilir.

Düşünce atölyesinde öğrencilerimize farklı bakış açıları kazandırılarak değer ve anlam merkezli okumalar yapılır. Düşüncelerini düzenleme ve odaklama becerilerine yönelik oyun ve etkinlikler psikolojik danışmanlarımız tarafından gerçekleştirilir.

Çocuğun Doğası
Cezeri Okullarının temel paradigması olan doğa ve canlı sevgisi ilkokuldan itibaren öğrencilerimizin hayatlarının bir parçası haline gelir.

Permakültür çalışmaları kapsamında toprak ile içiçe olan öğrenciler tohum ekme ve yetiştirme çalışmalarını kendileri yaparlar. Hayvanları dost edinerek onlara bakar ve oyunlar oynarlar.

Çevre ve doğa bilinci kazanmaya yönelik geri dönüşüm etkinliklerini öğrenciler tasarlar ve bu konuda fikir üretirler. Sıfır atık çalışmalarını her öğrenci kendi vazifesi olarak benimser. Yiyecek ve çöplerini ayrıştırarak doğaya geri kazandırır.

Canlı ve insan sevgisi ile büyüyen çocuklarımız sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirir. Kendilerinde bulunan materyaller ile tasarladıkları ürünleri ve okul içerisinde yaptıkları çalışmaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılar.

Çok Kültürlü Eğitim Ortamı
Farklılıkların birlikteliği, kardeşliğin dili felsefesi ile yola çıkan Cezeri Okulları çok kültürlü bir ortamda sevgi ve saygıyı öğrencilerine kazandırmaktadır. Dünyanın her bölgesinden öğrenciye kucak açan Cezeri Okulları çeşitliliği kültürel ve bilişsel bir zenginlik olarak görmektedir.

Her milletin kendi değerleri ve inançları olduğunun bilincinde olan ve saygı duyan öğrenciler yetiştirmeye yönelik etkinlik ve programlar düzenlemektedir. İnsan olmanın özünü kavrayan ahlak ve erdemi milliyetine değil kişiliğine işleyen nesiller Cezeri Okullarından dünyaya açılmaktadır.

Değerler Eğitimi
İnsanı oluşturan duygu ve düşünceler, ahlak ve insani değerler ile olgunlaşabilmektedir. Sevgi, saygı, yardımlaşma, paylaşma, dürüstlük, diğergamlık gibi değerler öğrencilerimize ders ve etkinliklerimiz ile kazandırılmaktadır. Öğretmenlerimiz ve Cezeri Eğitim Kurumları’nın tüm fertleri birbirine rol model olmakta ve kardeşlik iklimi oluşturmaktadır.

İslami eğitimlerin verildiği kurumumuzda İslam inanç ve ibadet esasları, Kur’an-ı Kerim okuma, peygamber hayatları ilkokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde işlenmektedir.

PDP (Bireysel Gelişim Programı)
Cezeri Eğitim Programı (JLP) kapsamındaki PDP uygulamaları ilkokulda öğrenci tanıma çalışmalarına yoğunlaşmaktadır. Öğrencileri gözlem, görüşme ve testler ile tanımaya yönelik portfolyo dosyaları oluşturulmaktadır. PDP her öğrencilerin bireysel öğrenme ve gelişmesine imkan tanımaktadır.

İlkokulda, çokça vakit geçirip duygusal bağ kurulan sınıf öğretmenleri ile psikolojik danışmanlarımız birlikte çalışmaktadır. Öğrenciye dair doğru ve etkili değerlendirmeler yapılır. Aile ile sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman eşliğinde dönemlik toplantılar gerçekleştirilir. Bu toplantılarda gelişim hedefleri öğrencinin onayı ile kararlaştırılır. Dönem sonunda bu hedeflere yönelik değerlendirme toplantıları yapılır.