Whatspp
Aljazari International
School of Science and Technology
Atakent Int. Campus
Aljazari International
School of Science and Technology
Atakent Int. Campus
Cezeri Teknoloji
Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri Teknoloji
Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri
Fen ve Teknoloji Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri
Fen ve Teknoloji Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri Bilim
Ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Atakent Kampüs
Cezeri Bilim
Ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Atakent Kampüs
Cezeri Bilim
Ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Fatih Kampüs
Cezeri Bilim
Ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Fatih Kampüs
KAMPÜSLER
Search
X
PDP
PDP
PDP
PDP
PDP, farklı eğitim modülleri ile bir grup eğitim programı olan DAS eğitim modelinin oluşturduğu okul iklimi içerisinde bireyi kendi gerçeklerinden yola çıkarak değerlendiren bir karakter eğitim programdır.
PDP Öğrencinin kendisini üç aşamada
Öz benliğini tanımasına
Toplum içerisinde
statüsünü tanımlamasına
Gayeleri merkezli
sektörel anlamda
konumlandırmasına
yardımcı olur.
PDP benlik ve öz kimlik bilincine sahip, kendi güç ve sınırlarının farkında ve enerjisini hedeflerine yönlendirebilen, özgün, etkin ve mutlu bir birey oluşturmayı hedefler.
PDP therefore aspires to create individuals with effective and influential abilities by creating sufficient awareness that enables them to channel their energies towards their personal goals and objectives. The creation of this domain will also achieve many of the following objectives:


Bu nedenle her bir öğrenci için bütün gelişim alanlarının takip edildiği bir portfolyo oluşturulur. Hazırlanan portfolyo öğrencinin kendi gerçeklerine, ailesine ve çevresine göre kendini konumlandırılmasını sağlarken gelecek planlamasını şekillendirilir. Bu bağlamda öğrencilerin gerçekleştirmiş oldukları faaliyetler, katıldıkları proje ve yarışmalar dosyalarına dahil edilerek öğrenciye farklı yönlerde olumlu olarak yansıtılır. Okula öğrenci kabul aşamasında ve öğrenci burs imkanlarında portfolyo dosyalarından istifade edilir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi tarafından gerçekleştirilen bireysel rehberlik çalışmamız kapsamında öğrencilerin kişisel gelişimlerini fiziksel, duygusal, akademik ve sosyal yönden aile ve öğretmenleri içerisine alacak şekilde bir gelişim planı hazırlanır.
Kendini keşfeden bireylerin özgüveni artmakta olup duygusal yönden dengeli ve mutlu bireyler olduğu anlayışımızın yansıması olarak uygulamaya koyduğumuz PDP programımızın uygulama aşamaları şu şekildedir.
Gözlem:
 • Sınıf İçi Gözlem
 • Aile İçi Gözlem
 • Grup İçi Gözlem
A
Görüşme:
 • Öğrencinin kendisi
 • Veliler
 • Koçlar
 • Mentörler
 • İdare
B
Test ve Formlar:
 • Akademik seviye testi
 • Kişilik testi
 • Kişisel öğrenme stili testleri
 • Üniversite Tercih Testleri
 • Bireysel Tanıma Formları
C
Bu bağlamda öğrencilerin bütün boyutlarıyla tanım ve tanıtımının yapıldığı bir portfolyo dosyası oluşturulur. Portfolyo dosyaları Akademik, Yetenek, Psikolojik ve Sosyolojik olarak dört gruba ayrılmaktadır.
PDP’nin üçüncü aşaması uygulama basamağıdır. Öğrenciler elde edilen ve gruplandırılarak kaydedilen bilgiler ışığında belirlenen alanlarda desteklenir. Bu alanlar; Psikolojik Danışma, Yarışma ve Atölyeler, Ödül ve Teşvik, Ders ve Sınavlar’dır. Herbir alan kendi içinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimimiz tarafından yürütülmektedir.
Öğrenciler farklı kategorilerde yapılan testler ile alansal öğrenci etkileşim grupları oluşturularak özel programlar hazırlanır.
Öğrencilerin sanat, spor, sosyal çalışmalar, akademik başarıları vb. alanlarındaki tutulan raporları sonucunda öğrenci ve ailelere somut veriler sunularak öğrencinin kısa ve uzun vadeli gelecek planlaması yapılır.
Öğretmen ve öğrenci işbirliği içinde yürütülen bu program kapsamında öğrenciler kendi alanlarında gelişim hedeflerine alanın öğretmenlerinden istifade ederek yürürler.
Aynı zamanda her öğrencinin tüm gelişim aşamaları takip edilerek psikolojik yönden bireysel destek sağlanır.
X
icon_search
J-TECH
J-TRAIL
J-TT
J-TALK
J-TALENT
X
CLOSE X

Happy & Competent Children


Individuals whose basic needs, as defined per Maslow's hierarchy of needs, are met, form the essence of a value-centered personality while realizing their full potential.

One-to-one interaction with the child during the preschool phase, which is the stage of self-discovery, is of great importance for their personality development.

Being aware of this, Al-Jazari International School considers each student as a gifted individual carrying an endless potential within.

It is our basic practice to give children the opportunity to learn while playing according to their own respective developmental stages and we consider it extremely important for the upbringing of both mentally and physically healthy future generations.

According to our school's most fundamental approach, the teacher represents a guide during the learning process. Recognizing that children have different ways of expressing themselves, we aim to make our students happy individuals who are aware of how they choose to express their thoughts and feelings whether through singing, painting, sculpture, dance, vocal expression and music activities.

This way, arts and sports are highlighted in our school throughout the learning process, which is supported by education and training.

We support the development of personality with the aim of helping our students to be successful individuals, to be able to make their own decisions, to plan their studies and choose their own goals, to work effectively whether individually or in groups andto produce practical solutions when facing problems.