Anasayfa'ya Dön
DOĞA DOSTU OKUL
DOĞA DOSTU OKUL
DOĞA DOSTU OKUL
DOĞA DOSTU
OKUL
Besin kaynağımız toprak, nefes aldığımız hava ve içtiğimiz su ile insan doğanın bir parçasıdır. İnsan hayatının temelini oluşturan mevsimler, günler, zaman ve sağlık konuları evrenin yasalarına göre şekillenmiştir. Bilinç sahibi insanoğlu, bitki ve hayvanlarla birlikte aynı tabiatı paylaşmaktadır. İnsanlar çevrenin sunduğu şartlara uyum sağlamakla birlikte, doğal çevreyi kendi ihtiyaçları doğrultusunda değiştirmektedirler. Doğada yapılan her türlü tahribat ise insanın kendi kimliğine ve geleceğine verdiği zarar demektir.

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları olarak öğrencilerimizin evren ve doğa konusunda bilinçli ve özverili gençler olmalarını arzuluyoruz. Bu hedefe yönelik yenilenebilir enerji kaynaklarının üretilmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarını disiplinlerarası bir yaklaşımla uygulama sahasına aktarmaktayız.
Uygulama alanlarımızdan J-Trail faaliyetlerimiz; permakültür çalışmaları, bitki ve hayvan bakımı, doğa kampları, trekking, izcilik, geri dönüşüm uygulamaları gibi etkinlikleri kapsamaktadır. Tabiat ve canlılardan öğrendiğimiz sevgi ve saygı ile doğayı koruyoruz.

Sıfır atık anlayışı ile yiyeceklerimizi, geri dönüşebilen çöplerimizi, kullandığımız suları israf etmeyerek doğaya geri kazandırıyoruz. Kullandığımız malzeme ve materyallerin doğa dostu ve geri dönüşebilir olması özellikle tercih edilir.

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları olarak yenilenebilir teknolojileri ile fayda merkezli üretimi öğrencilerimizle gerçekleştiriyoruz. Yenilenebilir enerjileri kullanarak yaşadığımız evrenin temiz ve sağlıklı olmasına hizmet ediyoruz. Doğa ile özgür, doğasıyla özgün bireyler yetiştiriyoruz.