Whatspp
Aljazari International
School of Science and Technology
Atakent Int. Campus
Aljazari International
School of Science and Technology
Atakent Int. Campus
Cezeri Teknoloji
Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri Teknoloji
Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri
Fen ve Teknoloji Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri
Fen ve Teknoloji Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri Bilim
Ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Atakent Kampüs
Cezeri Bilim
Ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Atakent Kampüs
Cezeri Bilim
Ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Fatih Kampüs
Cezeri Bilim
Ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Fatih Kampüs
KAMPÜSLER
Search
X
KINDERGARTEN
KINDERGARTEN
KINDERGARTEN
ANAOKULU
Bireysel gelişime önem vererek her öğrencimizin kendini keşfetmesine imkan tanımaktayız. Cezeri Okulları Anaokulu 4 - 5 yaş grubu çocuklarımıza eğitim ve öğretim hizmeti vermektedir. Oyun çağı çocuklarını kendi doğaları içerisinde geleceğin erdemli ve kendini bilen şahsiyetleri olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Etkin öğrenme metotları ile bilgiyi kavrayarak kendi yaşamlarına yansıtan öğrencilerimizin öğrenmeleri kalıcı ve faydalı olur.

Cezeri Okullarımızda öğretmen bir süreç olarak değerlendirdiğimiz eğitime kılavuzluk yapmaktadır. Öğrenme ortamlarını çocuklarımız içim yaşayarak öğrenme merkezleri olarak kurgulayarak etkinliklerimizi alanın uzmanları tarafından hazırlanmış ilgi köşelerimizde ve atölyelerimizde gerçekleştirmekteyiz.

Dil ediniminin küçük yaşlardaki kalıcılığının bilincinde olarak çocuklarımıza üç dilde gelişim imkanı sunmaktayız. Günlük kullanım içerisinde dili düşünce yapısına işleyen çocuklarımız farklı kültürlere saygı ve sevgi ile yaklaşmaktadır. Küresel gerçekliğin iz düşümü olan okullarımızda çocuklarımız evrensel değerleri insan olmanın özünde hissetmektedirler.

Doğanın doğallığı içerisinde özgürlüğün tadına varan çocuklarımız özgün, değer bilen ve kendisi keşfeden bireyler olarak kişiliklerini bir bütünsellik içinde geliştirirler. Ruhlarını sanat ile beslerken, spor ile de bedenen sağlıklı çocuklar mutlu, huzurlu, lider ve azimli bireyler olarak toplumun bir parçası olurlar.

Eğitimi, gelişim dönemleri içerisinde kurgulayan Erken Öğrenme Merkezimiz uyguladığı interdisiplinel ve bütünleştirilmiş eğitim programı DAS ile bireyin kendisini tanımlayıp toplumsal ve mesleki olarak kendini konumlandırmasını sağlayan PDP’yi erken çocukluk döneminden itibaren müfredatına dahil etmektedir.
Sosyal Ve Duygusal Gelişimle İlgili Hedeflenen Kazanımlar
Sosyal Ve Duygusal Gelişimle İlgili Hedeflenen Kazanımlar
3 Yaş Grubunda Hedeflenen Kazanımlar:

Kendini ifade etme becerisine sahip toplum içerisindeki belli gereklilikleri kavrar, Duygusal anlamda karşısındakinin somut duygusal tepkilerini anlayabilir. Sorumluluk bilinci gelişmeye başlar.
4 Yaş Grubunda Hedeflenen Kazanımlar:

Kendini ve özelliklerini tanıtabilir. Toplumsal yaşama uyum göstererek sorunlara çözümlere üretir. Belli konularda bağımsız hareket etme bilinci ve özgüveni gelişir.
5 Yaş Grubunda Hedeflenen Kazanımlar:

Kendini özgün yollarla ifade eder, Duygularını tanıyarak bunları ifade etme becerilerini geliştirir. Karakter özelliklerini tanıyarak kendisinin ilgi ve yeteneklerini keşfeder. Sorumluluklarını kendi başına yerine getirebilir. Kültürel özelliklere dair farkındalığı gelişir.
Motor Gelişimle İlgili Hedeflenen Kazanımlar
Motor Gelişimle İlgili Hedeflenen Kazanımlar
3 Yaş Grubunda Hedeflenen Kazanımlar

Temel yürüme, koşma becerilerini sağlıklı bir şekilde yerine getirir. Cisimleri havada yakalama becerisi geliştirir. Daire gibi şekilleri örnek alarak çizer. Baskı – Yapıştırma etkinliklerini kendi başına yapabilir. Cisimleri şekil ve boyutlarına göre gruplandırarak sıralar.
4 Yaş Grubunda Hedeflenen Kazanımlar

Çeşitli beceri gerektiren spor parkurlarını tamamlar. Koşma, zıplama aktivitelerinde komutlara göre hareket edebilir. Cisimleri eli ile yakalayabilir. Ritmik dans haretketlerini uygulayabilir. Örnek üzerindeki modeli resmedebilir.
5 Yaş Grubunda Hedeflenen Kazanımlar

Spor dallarına ait becerileri yerine getirir. Belli mesafedeki hedefleri vurur. Ritme uygun hareketler ile müzik eşliğinde dans figürlerini öğrenir. Kalem tutma kabiliyeti gelişerek harf ve şekilleri düzgün biçimde yazabilir.
Bilişsel Gelişimle İlgili Hedeflenen Kazanimlar
Bilişsel Gelişimle İlgili Hedeflenen Kazanimlar
3 Yaş Grubunda Hedeflenen Kazanımlar

Zıt kavramları ayırt eder. 1’den 10’a kadar sayarak nesneler ile sayıların bağlantısını çözer. Eşleştirme etkinliklerini ve basit yap-bozları yapabilir. Renk ve nesneleri tanıyarak eşleştirir.
4 Yaş Grubunda Hedeflenen Kazanımlar

Tasavvurlar üreterek bunları resmedebilir. Nesneleri gruplandırarak aralarındaki bağlantıyı çözer. Bütün içerisindeki eksikleri tespit ederek tamamlar. Zihinsel olarak işlemler arası bağlantı kurarak eşleştirme kodlama etkinliklerini gerçekleştirebilir. Sayıları ritmik olarak sayarak örüntüler kurar. Hikaye ve olayları kavrayarak somut gerçeklikler üzerinden kendi olay örgülerini kurar. Deney aracılığı ile basit-sebep sonuç ilişkilerini kavrar.
5 Yaş Grubunda Hedeflenen Kazanımlar

Kompleks yapılı bilişsel algoritmaları çözerek sayılar ile işlemleri gerçekleştirir. Kendi tablo ve grafiklerini oluşturarak olgular arasındaki ilişkilerde bağlantıları kurabilir. Zihinsel olarak eşleştirme, içerikleri gruplandırma ve sıralama yetilerine sahip olarak kodlama işlemlerini yapabilir. Geometrik şekilleri kullanarak yeni desenlere ulaşılır. Olaylar arasındaki ilişkileri kavrayarak sonuca gidebilir. Zaman kavramının oluşması ile hafta, gün, ay ve yıl kavramlarını öğrenerek sırası ile sayabilir. Harfleri tanıyıp birleştirerek anlamlı bütün oluşturabilir.
Dil Gelişimiyle İlgili Hedeflenen Kazanimlar
Dil Gelişimiyle İlgili Hedeflenen Kazanimlar
3 Yaş Grubunda Hedeflenen Kazanımlar

Seslerin anlamını kavrayarak 3-4 sözcüklü cümleler kurar. Sorular ile kelime bilgisini ve cümle kurma becerisini geliştirir. Cümlelerinde zaman eklerini kullanarak farklarını öğrenir. Cümle içersinde sıfat, zamir, ekler gibi öğeleri düzgün bir biçimde kullanır. Olayları oluş sırasına göre anlatır.
4 Yaş Grubunda Hedeflenen Kazanımlar

Sesin kaynağına ulaşarak seslerin frekanslarının ayrımını kavrar. Birleşik yapılı cümleler kurar ve bağlaçlar ile cümleleri bağlar. Zıt anlamlı sözcükleri cümle içerisinde kullanır. Farklı dillerin varlığını kavrayarak yabancı dile ait kelimeleri ezberler. Deneyimlerini aktarır ve sohbetlere katılarak kendini ifade eder. Tekerleme, şarkı ve şiirleri ezberleyerek okur.
5 Yaş Grubunda Hedeflenen Kazanımlar

Farklı seslerin benzerlerini çıkartabilir. Sesinin tonunu, şiddetini duruma göre ayarlayabilir. Kompleks cümleler kurarak kendini ifade etme becerisini geliştirir. Karşılaştığı yeni kişilerle iletişime rahatlıkla geçebilir. Resim, nesne ve olaylar arasında bağlantı kurarak hikaye anlatır. Yetişkinlere duygu ve düşüncelerini ifade edebilir. Farklı dillerin mantığını kavrayarak kendisini ifade edecek derecede yeni dilleri kullanabilir. Harfleri bir araya getirerek söylediklerinin harf olarak karşılığını yazıya yansıtır.
Eğitim Ortamı
Eğitim Ortamı
Eğitim ortamımız, eğitim felsefemizi yansıtacak şekilde beş temel sınıf ve oyun alanlarından oluşmaktadır. Anaokulu giriş çıkışları, lavaboları, sınıf mateyalleri, oyun ve ilgi köşeleri, tüm mobilyalar öğrencilerimizin güvenliğine uygun olarak seçilmiştir. Tematik sınıflarımızda etkinlikler rotasyonlu olarak gerçekleşmektedir. Tüm sınıflarımızda eğitimler akıllı tahtalar ile desteklenmektedir. Masa dizaynları sınıf konseptine uygun olarak yapılmıştır. Tüm sınıflarımızda kendi tematik materyelleri dışında kitap, oyun, boyama, el işi, drama köşeleri ile çember zamanı alanı bulunmaktadır. Oyun alanlarımız belirli bir konsepte sahiptir böylece öğrencilerimiz kendilerini farklı ortamlar içerisinde hissederler. Mahalle, çarşı, park, kütüphane şeklinde tasarlanan oyun alanları öğrencilere doğal oyun ortamları sunmaktadır. Kurguladığımız farklı oyun konseptlerinde öğrenciler gerçek hayatı deneyimlemektedir.
Anaokulu etkinliklerini gerçekleştirdiğimiz sınıflarımız;
1
Bilim ve Teknoloji

Mavi renkli bilim ve teknoloji sınıfımızda; fen bilimleri, matematik ve teknoloji etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Uzay bilimleri, sayılar ile tanışma, deneyler yapma, kodlama, robot tasarlama ve maker etkinlikleri bilim ve teknoloji sınıfında yapılmaktadır. Abaküs, deney tüpleri, ahşap materyaller, kodlama robotları, deney setleri sınıfımızın ana metaryelleridir.
Sanat ve Müzik

Öğrencilerimize yaratıcılıklarını geliştirecekleri renkli ortamlar sunmaktayız. Seramik, farklı boyama çalışmaları, tasarım, çizim etkinlikleri ile birlikte ritim, müzik aletlerini tanıma, tiyatro becerilerini geliştirme etkinlikleri sanat ve müzik sınıfında yapılmaktadır. Sınıfımızda bulunan sahnede öğrencilerimiz drama ve tiyatro çalışmaları yapmaktadır. Davul, zil, marakas, ksilofon, ritim çubukları, piyano vb. müzik aletleri ile parmak boyası, ebru malzemeleri, seramik, boya çeşitleri sınıfımızın temel materyallerindendir.
2
3
Doğa ve Canlı

Yeşil renkli doğa ve canlı sınıfımızda bitkileri ve hayvanları tanıma, toprak ile çalışma, tohum ekip bitki yetiştirme, canlı türlerini keşfetme, dünyayı ve evreni tanıma etkinlikleri yapılmaktadır. Saksılar, kürek, tohumlar, çiçekler, hayvan modelleri, canlı örnekleri, hava durumu kartları ve puzzlelar sınıfımızın ana materyalleridir.
Değerler Eğitimi

Öğrencilerimizin kişisel ve duygusal becerilerini geliştirdiğimiz değerler eğitimi sınıfımımız pembe renktedir. Duyguları tanıma, düşünce geliştirme, fikir üretme, dini ritüelleri tanıma, bilişsel gelişimi ve ahlaki ilkeleri tanıma etkinlikleri değerler eğitimi sınıfında gerçekleştirilir. Akıl ve zeka oyunları, kuklalar, duygu kart ve afişleri, kitap, öykü ve filmler, drama köşesi sınıfın temel materyalleridir.
4
5
Dil ve Kültürler

Öğrencilerimizin dil gelişimi ve dünya vatandaşı olma eğitimlerini sarı renkli dil ve kültürler sınıfında desteklemekteyiz. Yeni dil edinimi, harfleri tanıma ve kavrama, iletişim becerilerini geliştirme, farklı kültürleri tanıyıp saygı duymaya yönelik etkinlikleri dil ve kültürler sınıfında gerçekleştirmekteyiz. Dünya haritası, dil kartları, harf legoları, yazı defterleri, kitap ve filmler, kuklalar, kültüre özgü malzemeler sınıfın ana materyalleridir.
Öğrencilerimiz programlarına göre farklı sınıflarda etkinliklerini gerçekleştirmektedir. Geniş oyun alanlarımızda öğrencilerimiz özgürce oyun oynamakta ve yaratıcılıklarını geliştirmektedir.

Spor aktiviteleri her hafta düzenli olarak anaokulumuzun kullandığı yüzme havuzu ve jimnastik salonunda gerçekleştirilmektedir. Spor alanlarımız öğrencilerimizin profesyonel gelişimine uygundur.

Bahçemizdeki oyun alanı anaokulu öğrencilerimize uygun olarak dizayn edilmiştir. Doğal malzemeler kullanılarak yapılan oyun parkurlarımızın güvenliğine dikkat edilmiştir. Permakültür bahçesinde öğrencilerimiz kendi bitkilerini yetiştirmektedir. Toprakla içiçe olarak öğrencilerimiz canlıları kendileri keşfeder. Farklı böcek türlerini tanıyarak onları besler, gelişimlerini takip eder.

Anaokulu öğrencilerimiz kendilerine ayrılan yemekhane bölümünde diğer kademelerle karşılaşmazlar. Yemekhane masa ve sandalyeleri anaokulu öğrencilerimize göre tasarlanmıştır. Yemek menüleri, beslenme uzmanları tarafından hazırlanmaktadır.

Anaokulu lavabolarımız anaokulu koridorundadır. Lavabolar, kız ve erkek öğrencilerimiz için ayrı olup her bir öğrencimiz için havlu, diş fırçası gibi kişisel eşyaları koyabilecekleri bölümler bulunmaktadır.
JLP Eğitim Programı
JLP Eğitim Programı
Gelişim
İnsanı oluşturan belirli temel dinamikler tüm insanlarda ortaktır. Fakat bunların herkesteki yansıması farklı ölçüdedir. Bu bağlamda en temel güdülerden olan merak duygusu dünyayı tanımaya çalışan öğrenciler için en etkili öğrenme aracıdır. Merak çok boyutlu olup bilginin ve gelişmenin özünü içinde barındıran bir kilit taşı görevi görmektedir. Çocuğa bir iklim oluşturmadan dünyanın tanıtılması çocuğun merak duygusundan uzaklaşarak aidiyet duygusuna yönelmesine sebep olur. Kendini arayan insan topluma uyma aşamasına geldiğinde kendi özünü oluşturan kimlikten çok uzakta kapıldığı rüzgârda yol alır. Bu olguyu delip dünyayı geliştiren ve merak duygusunu kaybetmeyerek zaman üstü bir hakikate sahip olanlar ise bilim insanlarıdır. Araştırmaktan vazgeçmeyerek kendi durduğu yeri tanıyan bilim adamlarının serüveni, hayatı merak duygusuyla tanımaya başlayan minik yüreklerle birleştirmek ise bizim görevimizdir.

İnsanoğlu merak duygusunun sonucunda üreten bir varlık olmakla övünmektedir. Üretim ise insanlığın kaderinde olumlu ve olumsuz rollerin kesiştiği bir noktada durmaktadır. Fayda merkezli bir üretim ancak kişiliği ile bütünleşmiş kendini zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak gerçekleştirmiş bir bireyin faaliyeti olabilir.

Bu çerçevede yıllık eğitim programı kurgularken gelişim aşaması eğitim ve öğretim paketleri ve bunların alt modüller şeklinde kurgulanmıştır.
Sanat
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık
Okul kayıt aşamasında başlatılan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı ile iletişim eğitim süresince aile ve idare iş birliğinde etkin bir şekilde sürdürülür. PDP Programı kapsamında çocuğun kendisini tanıması ve konumlandırılması sürecinde bütün yönleriyle değerlendirme portfolyosu anaokulunda oluşturulmaya başlanır. Öğrencilerimizin bütün yönleri ile gelişim aşamaları takip edilerek eksik yönleri desteklenirken ilgi ve yetenek alanlarına göre yönlendirme çalışmaları gerçekleştirmekteyiz.
Kampüste Yaşam
Kampüste Yaşam
Beslenme

Öğün olarak sabah ve öğlen yemekleri bulunmakta olup ara öğün ve ikramlar verilmektedir. Çocuk gastroenteroloji uzmanları ve diyetisyenler ile de aylık ve günlük yiyecek menülerinizi hazırlanmaktayız. Organik beslenme, vitamin içerikleri, besinlerin yıkanma şekillerine özellikle dikkat etmekteyiz.

Yemeklerin sunum şeklileri ve zamanları öğrencilerimizin yemek yeme oranları göz önünde bulundurularak yaş gruplarına göre ayarlanmıştır. Kullanılan un, yoğurt, yumurta gibi besinlerin doğal yollardan elde edilmesine önem vermekteyiz.

Yaş grubuna göre kalori ihtiyaçlarını göz önüne alarak beslenme programlarını oluşturulmaktayız. Yemek kalite standartlarımız:
• Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi (TSE – ISO 10002)
• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (TSE- İSG – OHSAS TS 18001)
• Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (TSE-ISO-EN 22000)
• Çevre Yönetim Sistemi (Ç-E – TSE-ISO-EN 14000)
• Hizmet Yeterlilik Belgesi (TSE)
• Kalite Yönetim Sistemi Belgesi (K – Q TSE-ISO-EN 9000)
• Helal Sertifikası
Güvenlik

Güvenlik için alarm ve kamera sistemimiz bulunmaktadır.

Servislerimiz gsb ile takip edilmekte olup servis şoförlerimizin fiziksel ve ruhsal sağlığı ile trafikteki durumu dikkate alınmaktadır.

Okul servislerimizde her bir çocuğun oturduğu koltuktan ve indirilip bindirilmesinden sorumlu olan yardımcı görevlilerimiz bulunmaktadır.

Anaokulumuzun tüm alanları ve fiziksel ortamları güvenlik şartlarına uygun olarak düzenlenmiştir.
Hijyen

Temizlik personellerimiz belirli bir temizlik planı dahilinde kendi sorumluluk alanlarındaki formları doldurarak sistemli bir şekilde temizlik çalışmalarımızı yürütmektedir.

Okulumuz temizlik planı ve acil ihtiyaçlar dahilinde periyodik olarak temizlenmekte ve bu akış formlar ile takip edilmektedir.

Hijyen noktasına hassasiyet göstererek çocuklarımıza temizlik konusunda eğitimler verilmekte olup uygulamalı olarak hijyen kurallarını göstermekteyiz.

Yiyeceklerin hijyenine ayrıca önem verilmekte olup bu konuda sertifikalı kurumlar ile çalışılmaktayız.
Sağlık

Anlaşmalı kurumlar ile belirli aralıklarla sağlık taramalarını gerçekleştirmekteyiz.

İlk yardım dolaplarında gerekli malzemeler daima bulunmakta olup okulumuzda öğrenci ve öğretmenlerimize ilk yardım eğitimleri vermekteyiz.

Acil durumlarda aile ile iletişime geçilerek anlaşmalı hastahanenin ambulansı çağırılır.

Tüm eğitim materyallerimiz ve mobilyalarımız çocuklarımızın sağlığına uygun şekilde tasarlanmıştır.

Tüm oyuncak ve boyaları sertifikalı olup çocuklarımıza zarar vermeyecek malzemelerden yapılmıştır.
Servis

Öğrencilerin güzergahlarına göre ayarlanan servislerimizde her öğrencinin ayrı koltuğu olup yardımcı hostes tarafından çocuklar servise bindirilip indirilmektedir.

Şoförlerimizin gerekli belge kontrolleri yapılmaktadır.

Araçlar gps cihazı ile takip edilebilmektedir.
X
icon_search
J-TECH
J-TRAIL
J-TT
J-TALK
J-TALENT
X
CLOSE X

Happy & Competent Children


Individuals whose basic needs, as defined per Maslow's hierarchy of needs, are met, form the essence of a value-centered personality while realizing their full potential.

One-to-one interaction with the child during the preschool phase, which is the stage of self-discovery, is of great importance for their personality development.

Being aware of this, Al-Jazari International School considers each student as a gifted individual carrying an endless potential within.

It is our basic practice to give children the opportunity to learn while playing according to their own respective developmental stages and we consider it extremely important for the upbringing of both mentally and physically healthy future generations.

According to our school's most fundamental approach, the teacher represents a guide during the learning process. Recognizing that children have different ways of expressing themselves, we aim to make our students happy individuals who are aware of how they choose to express their thoughts and feelings whether through singing, painting, sculpture, dance, vocal expression and music activities.

This way, arts and sports are highlighted in our school throughout the learning process, which is supported by education and training.

We support the development of personality with the aim of helping our students to be successful individuals, to be able to make their own decisions, to plan their studies and choose their own goals, to work effectively whether individually or in groups andto produce practical solutions when facing problems.