J5'a Dön
J-TT
J-TT
J-TT
J-TT
Bilgiyi düşünce sistemine aktararak olgular arasında bağlantı kurabilen Al-Jazari Milletlerarası Okulları öğrencileri yaşadığı dönemi doğru bir bakış açısı ile yorumlamayı öğrenirler. Öğrencilerimiz okuma ve dinleme becerileri ile farklı dünyalara girerek kendi fikri yapılarını şekillendirirler.
Anlama ve yorumlama yetileri kapsamında yaratıcı düşünme faaliyetleri ile inovasyon becerisi kazanan öğrencilerimiz çözüm odaklı bir üretim anlayışı kazanırlar. İnsanı, toplumu ve yaşadığı dünyayı tasavvur etme bilincine sahip olan öğrencilerimiz hakikat yolunda sahip oldukları değerleri koruyarak ilerlerler. Kendi doğasını keşfeden öğrencilerimiz gelecek adımlarını edindikleri idealler çerçevesinde atarlar.
Zihinlerini besleyerek ruhlarını özgürleştiren öğrencilerimiz hakiki mutluluğu kendilerini gerçekleştirmekte bulup erdemli bireyler olma şuuruna erişirler. Fikirlerini ve düşüncelerini farklı yöntemler ile yazıya geçiren öğrencilerimiz girdikleri tüm alanlarda bu yetileri ile kendilerini ifade ederek üretimi esas alan bir anlayışla hareket ederler.
Erdemli ve mutlu bireyler birikim ve tecrübelerini hayata dokundurdukları ölçüde bireysel ve toplumsal dönüşümü gerçekleştirirler. İnsani değer ölçüleri dışında kalan yaşama dair tüm gerçekler bireylerin algı ve düşünce dünyalarına yeni ufuklar katmaktadır. Bunun bilincinde olan Ceezeri Bilim ve Teknoloji Okulları, öğrencilerinin zihinlerine toplumsal sorunların farkındalığına ve çözüm uygulamalarına dair tohum ekmektedir.

İnsan olmanın şuuru ile yaşamı gaye ve amaç merkezli yorumlayan öğrencilerimiz duygu ve düşünceleri tanıyarak bilgiyi işlevsel hale dönüştüren erdemli ve mutlu bireyler olarak yetişirler.
J-TT uygulama alanımız kapsamında yapılacak sosyal
faaliyetlerimizin temel grupları şu şekildedir:
 • Kitap Kritikleri
 • Ar-Ge Çalışmaları
 • Yazım Atölyeleri
 • Belgesel ve Film Tahlilleri
 • Konferans, Münazara,
  Sempozyum ve Çalıştaylar
 • Proje Atölyeleri
 • Kariyer Günleri
 • Toplumsal Hizmet Uygulamaları
 • Düşünce Atölyeleri
 • Proje ve Yarışmalara Katılım
J-TT uygulama alanımız kapsamında yapılacak
kulüp faaliyetlerimiz şu şekildedir:
J-TT Kulüpleri
 • Edebiyat
 • Yaratıcı Yazarlık
 • Sosyal Bilimler Kulübü
 • Değerler Eğitimi
 • Kitap kulübü
 • Tarih Araştırmaları Kulübü
 • Ekonomi Kulübü
 • Fütüristler Kulübü
 • Ar-Ge
 • Felsefe Kulübü
 • Sosyal Yardımlaşma Kulübü
 • Destination Imagination
 • Felsefe
 • Okul Dergisi
 • Girişmcilik
 • Proje Kulübü
 • Akıl Oyunları
 • Gazetecilik Kulübü