J5'a Dön
J-TRAIL
J-TRAIL
J-TRAIL
J-TRAIL
İnsanlık tarihi boyunca değişmeyen ama zamanla farklı boyutlarda gelişen insan doğa ilişkisi insanın kendi özüne yaptığı bir yolculuktur. Doğal çevre, insan ve diğer canlıların yaşam alanını oluşturur. İnsanın doğa ve çevre ile barışık olması kendi yaşamsal faaliyetlerinde tutarlı ve sağlıklı olması anlamına gelmektedir.
İnsanlar çevrenin sunduğu şartlara uyum sağlamakla birlikte, doğal çevreyi kendi ihtiyaçları doğrultusunda değiştirmektedirler. Doğada yapılan her türlü tahribat ise insanın kendi kimliğine ve geleceğine verdiği zarar demektir. Cezeri Bilim ve Teknoloji olarak öğrencilerimizin evren ve doğa konusunda bilinçli ve özverili gençler olarak yetişmelerini arzuluyoruz. Bunun gereği olarak da yenilenebilir enerji kaynaklarının üretilmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarını disiplinlerarası bir yaklaşımla uygulama sahasına aktarmaktayız.
Bir bütün halinde gördüğü evrende kendi konumunu kavrayan öğrencilerimiz doğa ve canlıların varlığını anlamlandırarak onlara sevgi ve saygı ile yaklaşırlar. Doğa içerisindeki huzurun kokusunu alan öğrenciler bedenen ve zihnen sağlıklı bireyler olarak kendi duygu ve düşüncelerini tanıma imkanı bulurlar.
Yapılan izcilik, dağcılık trekking vb. kamplarımız ile öğrencilerimiz doğal yaşamın kodlarını kendileri çözerek doğa ve canlılarla uyum içerisinde yaşamayı öğrenirler. Doğal şartlar altında mücadele etmeyi ve direnmeyi yaşayarak tecrübe eden öğrencilerimiz zorluklar karşısında yılmamayı başarırlar. Toprak ile harmanlanan eller emeğin değerini kavrarken sabır ve sevgi ile canlı büyütmenin heyecanını tadar. Ağaç dikme faaliyetleri kapsamında insanlığa ve gelecek nesillere dokunduğunun bilincinde olan çocuklarımız psikolojik açıdan mutlu olurken kendilerini misyon insanı olarak yetiştirirler.

Bisiklet ve okçuluk faaliyetlerinde fiziksel olarak gelişimin desteklediği sosyal ve duygusal beceriler, öğrencilerimizin karakter olarak erdemli ve mutlu bireyler olmalarını sağlar. Doğa ile barışık nesiller çevreye, canlılara ve kendilerine karşı sevgi ve saygı duyguları ile hareket ederler.
J-Trail uygulama alanımız kapsamında yapılacak sosyal faaliyetlerimizin temel grupları şu şekildedir:
 • Geri Dönüşüm Uygulamaları
 • Bitki ve Canlı Bakımı
 • Ağaç Dikme Faaliyetleri
 • Doğa Kampları
 • Eko-Okul Faaliyetleri
 • Okçuluk Turnuvaları
 • Kayak/Snowboard Kampları
 • Trekking Etkinlikleri
 • İzcilik
 • Organik Bahçe Yetiştiriciliği
J-Trail uygulama alanımız kapsamında yapılacak
kulüp faaliyetlerimiz şu şekildedir:
J-Trail Clubs
 • Gezi
 • İzcilik
 • Okçuluk
 • Ekolojik Yaşam Kulübü
 • Environmental Activism
 • Environmental Activism
 • Exploring Club
 • Geri Dönüşüm
 • Permakültür