J5'a Dön
J-TALK
J-TALK
J-TALK
J-TALK
Bireyler duygu ve düşüncelerini, dil ve davranışları aracılığıyla ifade etmektedirler. Bu durumu öğrencilerinin istifade alanlarına dönüştüren Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları, yeni bir düşünme biçimi ve kültürel entegrasyonu sağlayan dil ve bulunduğu ortamın dinamikleri içerisinde kendi fikirlerini ifade edebilme becerisi sağlayan sosyal iletişim konularında öğrencilerine faaliyet imkanları sunmaktadır.
Küreselleşmenin etkisi ile büyük bir köy haline dönüşen dünyamızda bilgi ve olgular medya aracılığı ile hızla yayılmaktadır. Dünyanın herhangi bir noktasında ortaya çıkan yeni fikirler tüm dünyayı etkisi altına almaktadır. Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları, öğrencilerini mevcut durum üzerinden geleceğe hazırlamaktadır. Kitle iletişim araçları ile algı yönetimlerine karşı bilinçli olan öğrencilerimiz gündemlerini kendileri oluşturarak medya araçlarını etkin bir şekilde kullanırlar.
Duyguları anlamlandırarak yeni düşünce sistemleri oluşturan diller, kültürel entegrasyonu sağlamaktadır. Öğrenilen yeni dil, öğrencilerin kavrama becerilerini ve kendilerine olan özgüvenlerini geliştirir. İngilizce, Arapça ve Türkçe olarak gerçekleştirilen dil kamplarımız ile öğrenciler dilleri günlük kullanım içerisinde zihinsel olarak işleyerek kalıcı bir biçimde öğrenirler.
Münazara ve konferans faaliyetleri ile öğrencilerimiz fikirleri derleme ve değerlendirme yetisi kazanarak kendilerini etkili bir biçimde ifade ederler. Hitabet uygulamalarında öğrencilerimiz ses, ton ve konuları aktarma biçimlerini uygulamalı olarak öğrenirler.
J-Talk uygulama alanımız kapsamında yapılacak sosyal
faaliyetlerimizin temel grupları şu şekildedir:
 • Festival ve Şenlikler
 • Tiyatro ve Drama Atölyesi
 • Kültür Buluşmaları
 • Konferans ve Sempozyumlar
 • Müze ve Kültürel Etkinlik Gezileri
 • Münazara Faaliyetleri
 • İngilizce-Arapça-Türkçe Konuşma Atölyesi
 • Dil Kampları
 • MUN (Model Birleşmiş Milletler)
 • Medya Faaliyetleri
J-Talk uygulama alanımız kapsamında
yapılacak kulüp faaliyetlerimiz şu şekildedir:
J-Talk Kulüpleri
 • İngilizce Drama
 • Kısa Film
 • MUN
 • Seminer/Konferans
 • Dil Olimpiyatları
 • Film/Sinema Kulübü
 • JMUN
 • Medya
 • Kültürler ve Medeniyetler
 • Fotoğrafçılık
 • Münazara
 • Yabancı Dil Atölyesi