Anasayfa'ya Dön
JLP
JLP
JLP
JLP
(Aljazari Learning Program)
JLP
(Aljazari Learning Program)

Küreselleşen dünyada bilgi, bölgesel kültürlere özgü olmaktan çıkarak evrenselleşmiştir. 21. Yüzyıl ile birlikte eğitim de uluslarası bir boyut kazanmıştır. Sanayi devrimi ile hayatımıza giren ve toplum hayatının temel dinamiğini oluşturan teknoloji en önemli hamlesini eğitim alanında yapmıştır. Teknoloji devrimi ile fiziksel gücün yerini bilişsel gelişim almıştır. Yeni dünyada söz sahibi olanlar; düşünen, sorgulayan, araştıran ve üreten nesillerdir. Bilginin hızla yayılmassı ve büyümesi ile alansal yetkinlik alanları oluşmuştur. Fakat herbir alan bir diğerinden bağımsız yol alamadığı için disiplinlerarası bir eğitim anlayışı ön plana çıkmıştır. Bilgi, teknik, esnetiğin biraraya gelmesi ile ortaya çıkan teknoloji dünyayı birleştirmiş fakat bireyleri ayırmıştır. İnsani değerlerin unutulması ile insanlar kendi özlerinden ve doğadan uzaklaştılar. İnsan psikolojik, fiziksel ve zihinsel anlamda bir bütünlük arayışı içine girmiştir. Dünyadaki dönüşümün toplum ve birey üzerindeki etkileri tarihsel bağlamda değerlendirildiğinde uluslararası bir eğitim programina ihtiyaç duyulmaktadır. JLP (Aljazari Learning Program), yaşanılabilir bir dünya için erdemli, mutlu, üretken ve sosyal bir nesil yetiştirmeyi hedeflemektedir.
JLP, farklı disiplinlerdeki uzman kadrosu ile iki yıllık bir ar-ge çalışması sonucunda oluşturulmuştur. Dünya’da 2000 yılından itibaren gündeme gelen uygulamalı eğitim felsefesi JLP programının ana unsurudur. Bununla birlikte modern dönem eğitim anlayışının yansıması olarak öğrenmeyi öğretmek ilke edinilmiştir. Öğretmen, bilginin tek kaynağı değil öğrenciye yol gösteren bir rehberdir. JLP, öğrenciye bütünsel yaklaşmakta ve her öğrencinin kişisel gelişimini desteklemektedir. Öğrencilerin araştıran-sorgulayan, topluma ve çevreye duyarlı, kendini gerçekleştirmiş, farklılılara saygı ve sevgi ile yaklaşan bireyler olmalarını hedeflemektedir.

Evrensel bir eğitim anlayışını benimseyen JLP, 2020 yılında Türkiye Talim ve Terbiye Kurulundan onay almıştır. Aljazari Learning Program, Cezeri Eğitim Kurumları eğitim programlarının çatı programıdır. JLP, esnek uygulanabilirliği ile farklı eğitim programları ile entegre edilebilmektedir. Ölçme ve değerlendirme sistemi, bütünsel gelişim hedefleri, uygulamalı eğitim modeli, yetenek ve becerilerin keşfi, kişisel ve karakter gelişimi ile evrensel değerlerin özümsenmesi JLP’nin temel prensipleridir.

JLP, uygulamalı bilgi ediniminin, üretime dönüşmesini sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olup ilgili üniversite, eğitim kurumları ve meslek kollarıyla iş birliktelikleri içerisinde uygulanmaktadır. JLP’yi oluşturan üç temel program vardır. JLP, teorik eğitimlerin verildiği DAS (development – art- sport) eğitim programı, uygulamalı eğitimlerin planlandığı J5 faaliyetleri ve bireysel gelişim programını olan PDP (personal development program)’den oluşmaktadır.

JLP; yaş gruplarına göre dört kademeye ayrılmaktadır. Bunlar, Keşfetme ve Yaratıcılık Dönemi (3-6 yaş), Sosyalleşme Dönemi (6-12 yaş), Üretme Dönemi (12-15 yaş), Kimlik ve Uzmanlaşma Dönemi (15-18 yaş) olmak üzere 3 – 18 yaş arasını kapsamaktadır. Her dönemin kendi içerisindeki gelişimsel hedefi, uygulamalı eğitim yöntemleri ile ölçme ve değerlendirme politikaları dönemin kazanım hedeflerine göre belirlenmektedir.