Whatspp
Aljazari International
School of Science and Technology
Atakent Int. Campus
Aljazari International
School of Science and Technology
Atakent Int. Campus
Cezeri Teknoloji
Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri Teknoloji
Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri
Fen ve Teknoloji Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri
Fen ve Teknoloji Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri Bilim
Ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Atakent Kampüs
Cezeri Bilim
Ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Atakent Kampüs
Cezeri Bilim
Ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Fatih Kampüs
Cezeri Bilim
Ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Fatih Kampüs
KAMPÜSLER
Search
X
J5
J5
J5
J5
Tüm alan ve etkinlikleri ile sosyal faaliyetler kampüs yaşamının hayatın her yönüne yansıtıldığı ve ortak yaşama katkının hedeflendiği bir misyonu temsil etmektedir.

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları olarak sosyal faaliyetler ve okul dışı etkinlikler ile bilim – teknolojiden sanata, doğa ve evrenimizi tanımadan edebiyat ve spora, dünya dillerinden tüm dünya insanına kadar öğrenci, öğretmen, velilerimiz ile ailemizi ve dünyamızı kucaklamak, kaynaşmak neşe ve ümitle kalkınmayı ve kalkındırmayı vizyon bilmekteyiz.
Sosyal faaliyetlerimiz ile öğrencilerde topluma açılan ve kişisel gelişimi hedefleyen stratejiler belirlenmektedir. Öğrencilerimizin duygu, motivasyon, özgüven, deneyim, sosyallik, başarı, farkındalık özelliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Sosyal faaliyetler ile öğrencilerimizin edindiği bilgi ve becerileri toplumsal sahaya dökebilmelerine imkan verilmektedir.
Cezeri Bilim ve Teknoloji Okullarımızın temel felsefesinin uygulamaya yansıması olan akademik programı DAS ve kişisel gelişim programı PDP ile oluşturulan eğitim programı çalışmaları, bilgi, birikim ve becerinin pratik sahaya aksettirildiği sosyal çalışmalar ile bütünsel bir yapı oluşturmaktadır. Ders programı dahilindeki kulüp çalışmaları ile ders saati dışında gerçekleştirilen sosyal faaliyetler paradigmamızın oluşturmayı hedeflediği genç profiline uygun olarak beş gruba ayrılmıştır. 21. Yüzyıl bilim ve teknolojisinin inovasyon düşüncesi ile üretime dönüştüğü faaliyet alan J-Tech, tabiat ve canlılar dünyasını sevgi ve saygı ikliminde tanıma ve uygulama alanı J-Trail, Metadolojik düşüncenin üretime dönüştüğü inovasyon merkezli faaliyetleri kapsayan J-TT, ifadenin gücü ile bireyden topluma bir dönüşümün kurgulandığı dil ve kültür faaliyetleri alanı J-Talk, beceri ve yeteneklerin duygu ve davranışlara dönüştüğü sanat ve spor faaliyetlerinin gerçekleştirildiği J-Talent, uygulama alanlarımızı oluşturmaktadır.
Cezeri Okulları olarak öğrencilerimizin ilgi ve yetenek alanlarını keşfetmelerine olanak tanıyarak her bir öğrencimizin ortak aldığı temel beceri eğitimlerinden sonra alanlarına göre farklılaştırılmış gelişimsel faaliyet alanları sunmaktayız. Bu bağlamda beş gruba ayırılan eğitim destekli uygulama alanlarımızdan öğrencilerimizden en az bir alanı seçmesi beklenirken dileyen öğrencilerimiz ilgileri doğrultusunda farklı grupların faaliyetlerinden de istifade edebilirler.
Sosyal Faaliyetler ve okul dışı etkinlikler ders saati sonrası belirlenen gün ve saatlerde gerçekleştirilmekte olup bununla birlikte daha uzun süre gerektiren faaliyetler dönem başında akademik takvime yerleştirilmektedir.
Belirlenen eğitim destekli uygulama alanlarımız kulüp ve ders dışı faaliyetleri kapsamaktadır. Bu bağlamda öğrencilerimizin seçtiği alanlara göre kulüplerimiz sınıflandırılmış olup kulüplerimiz kendi içerisinde belirli politikaları barındırmaktadır.
Birinci sınıftan itibaren oluşturulan kulüpler hedeflerine göre üç üst başlık altında değerlendirilirler:
 • Stratejik Kulüpler
 • Zorunlu Kulüpler
 • Seçmeli Kulüpler
 1. Stratejik Kulüplere kayıtlar Program Geliştirme Birimi tarafından yapılan seçme ve sınav sistemiyle gerçekleşir.
 2. Zorunlu Kulüpler yeteneklerine göre Program Geliştirme Biriminin kararıyla her öğrencinin takip etmesi gereken en az bir kulübü kapsar. Bu bağlamda okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerinin hedeflenen kazanımlara göre takip etmeleri gereken kulüpler Program Geliştirme Birimi tarafından belirlenmektedir.
 3. Seçmeli Kulüpler öğrencilerin ilgi alanlarına göre tercih ettikleri kulüpleri kapsar.
Notlar:
 • Kulüp etkinliklerine devam zorunluluğu vardır.
 • Öğrenciler dönem sonunda bir sonraki eğitim dönemi için bir tanesi zorunlu kulüplerden olmak üzere toplam beş kulüp tercihinde bulunabilir.
 • Öğrenciler başvuru sırası ve kontenjan durumuna göre kulüplere yerleştirilir.
 • Kulüp çalışmaları oryantasyon haftasından sonra başlatılır.
 • Eğitim öğretim yılı boyunca süren kulüplerin yanı sıra yarım dönemlik kulüpler de mevcuttur.
 • Öğrenciler ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda gerekli işlemleri gerçekleştirerek kulüp oluşturabilir.
X
icon_search
J-TECH
J-TRAIL
J-TT
J-TALK
J-TALENT
X
CLOSE X

Happy & Competent Children


Individuals whose basic needs, as defined per Maslow's hierarchy of needs, are met, form the essence of a value-centered personality while realizing their full potential.

One-to-one interaction with the child during the preschool phase, which is the stage of self-discovery, is of great importance for their personality development.

Being aware of this, Al-Jazari International School considers each student as a gifted individual carrying an endless potential within.

It is our basic practice to give children the opportunity to learn while playing according to their own respective developmental stages and we consider it extremely important for the upbringing of both mentally and physically healthy future generations.

According to our school's most fundamental approach, the teacher represents a guide during the learning process. Recognizing that children have different ways of expressing themselves, we aim to make our students happy individuals who are aware of how they choose to express their thoughts and feelings whether through singing, painting, sculpture, dance, vocal expression and music activities.

This way, arts and sports are highlighted in our school throughout the learning process, which is supported by education and training.

We support the development of personality with the aim of helping our students to be successful individuals, to be able to make their own decisions, to plan their studies and choose their own goals, to work effectively whether individually or in groups andto produce practical solutions when facing problems.