Whatspp
Aljazari International
School of Science and Technology
Atakent Int. Campus
Aljazari International
School of Science and Technology
Atakent Int. Campus
Cezeri Teknoloji
Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri Teknoloji
Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri
Fen ve Teknoloji Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri
Fen ve Teknoloji Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri Bilim
Ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Atakent Kampüs
Cezeri Bilim
Ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Atakent Kampüs
Cezeri Bilim
Ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Fatih Kampüs
Cezeri Bilim
Ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Fatih Kampüs
KAMPÜSLER
Search
X
FAQ
FAQ
FAQ
FREQUENTLY
ASKED QUESTIONS
Eğitim ücreti ne kadar?
Cezeri Milletlerarası Bilim ve Teknoloji Okulları mümkün olan en düşük maliyet ile en yüksek kalite standartlarında hizmet vermektedir. Yıllık ücretler; tüm eğitim ücretlerini kapsamakta olup öğrencinin üniforması, kitapları, yemekhane hizmeti, 5-12. sınıflarda öğrencimize verilecek olan Chromebook ve okul etkinlikleri ücret dahilindedir.

Cezeri Milletlerarası Bilim ve Teknoloji Okulları sanat, spor ve bilim alanında yetenekli öğrencilere her yıl burs imkanı sağlar. Kaliteli eğitimin herkesin hakkı olduğuna inanan Cezeri Okulları, bilim yuvasına katılmak isteyen tüm öğrencilere eşit fırsatlar tanır. Başarı burslalarına ek olarak her yıl erken kayıt indirimi, kardeş indirimi, peşin ödeme indirimi uygulanmaktadır.
Cezeri Okulları eğitim bursu fırsatı sunuyor mu?
Cezeri Milletlerarası Bilim ve Teknoloji Okulları her sene 2. Sınıftan 11. Sınıfa kadar tüm öğrencilerin katılabileceği bursluluk sınavları düzenliyor. Sınavların sonuçlarına göre 20 öğrenciye akademik burs imkanı sağlıyor. Yapılacak bursluluk sınavları okulun resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ilan edilir ve öğrenciler sınav başvurusunu resmi site üzerinden online olarak yapabilmektedir.
Kayıt politikası nedir? Kayıt için sınav yapılmakta mıdır ve bu sınavlar nelerdir?
Cezeri Milletlerarası Bilim ve Teknoloji Okulları “Cezeri Eğitim Programı (JLP)” adında kendi geliştirmiş olduğu özel bir eğitim programı uygular. JLP üç alt başlık üzerine kurulu bir eğitim programıdır. Kayıt politikası gereği öğrenciler iki farklı değerlendirmeye tabi tutulur. PDP; her öğrenciye ayrı ayrı odaklanan bir rehberlik programıdır. PDP ile öğrencinin psikolojik ve bilişsel özellikleri, akademik ve sosyal becerileri ayrıntılı şekilde incelenir, bu incelemelerde uluslararası düzeyde kabul gören testler kullanılır. Öğrenci hakkında öğrenilen bilgiler ışığında eğitim öğretim dönemi içinde öğrencinin becerilerini ve başarısını arttırmak hedeflenir. Buna ek olarak kayıt yaptıracak öğrenci eğitim kademesine göre İngilizce, matematik ve fen bilimleri sınavlarına katılmak zorundadır.
Cezeri Okulları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı mıdır?
Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları Fatih Kampüsü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir eğitim kurumudur. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını kendi eğitim programı ile zenginleştirerek uygulamaktadır.
Cezeri Bilim ve Teknoloji Okullarının resmi akreditasyonları nelerdir?
Cezeri Milletlerarası Bilim ve Teknoloji Okulları, Amerika Birleşik Devletleri ve Kaliforniya Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı, Amerika eğitim standartlarına uygun olarak uluslarası eğitim sağlama ve SAT1 / SAT2 diploma yetkisi vardır. Cezeri okulları aldığı bu uluslararası yetkilerin yanında tüm akademik ve idari işlemleri kontrol eden sıkı bir denetleme sistemine sahiptir. Sahip olduğumuz denetleme sistemi okullarımızın; Uluslararası Okullar Konseyi, CIS, Uluslararası Okullar İçin Eğitim İş Birliği, ECIS, İngiltere Okullar ve Kolejler Birliği, NEASC gibi uluslararsı eğitim organlarıyla akredite olmasını sağlamaktadır. Ayrıca okulumuz bu akreditelerle JLP eğitim sisteminin mülkiyetini koruyarak uluslararası mecrada tanınmasını sağlamıştır. Avustralya ve Fillandiya Eğitim Bakanlıkları okullarımızdaki uygulamalı eğitim programı olan JLP’yi tanımış ve akredite etmiştir. Derslerimizde farklı yayınlar birarada entegre edilmiş olup Amerika eğitim sisteminin önemli kaynakları olan Harcout Eğitim setleri de okullarımızda kullanılmaktadır.
Cezeri Okullarının eğitim felsefesi nedir?
İnsanın kendi doğasında ve yaşadığı evrende erdemli ve mutlu bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları’nın eğitim felsefesi iki temel alandan oluşmaktadır. Birinci alan bilgi ve teknoloji merkezli insanın doğa ile uyumunu kapsarken ikinci alan öğrencilerimizin birlikte yaşam kültürüne sahip özgün, etkin, üretken olmalarını kapsamaktadır.

Bu çerçevede eğitim felsefemiz birbirini tamamlayan beş paradigmadan yola çıkarak kurgulanmıştır:

• İç dünyasında mutlu, sosyal ilişkilerinde dengeli ve erdemli nesil,

• Geleceğin mesleklerine yönelik disiplinlerarası bir metodoloji ile bilgi ve teknolojiyi fayda merkezli kullanan üretken nesil,

• Yaşam döngüsündeki yerini bilerek hayatını yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kurgulayan doğaya saygılı nesil,

• Varlığın özünü oluşturan duygusal değerleri sanat ve sporla aksiyona dönüştüren sosyal nesil,

• Dil ve kültür birikimiyle medeniyetler arası etkileşim ve dünya kardeşliğini sağlayabilen özgün nesil.

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları, doğa ve canlıya zarar vermeden modern ve ileri öğretim yöntemlerini kullanan vizyon sahibi bir eğitim kurumudur. Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları, kendi alanının lideri olan çok yönlü nesiller yetiştirmek üzere Cezeri Eğitim Programı JLP’yi uygulamaktadır.

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okullarının eğitim felsefesini mutluluk ve erdem, bilim ve teknoloji, sanat ve spor, dil ve kültürler, doğa ve canlı sevgisi oluşturmaktadır. Okulumuz kadrosu, eğitim programı ve fiziksel imkanları ile bu ilkeleri kurumun her detayına dahil etmeyi hedeflemektedir. Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları, geri dönüşüm sisteminin uygulanmasında uzmanlaşarak atıkların çevresel zararlarını ortadan kaldırmaktadır.

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları, öğrencilerinin çok kültürlülüğünden ve dilsel çeşitliliğinden doğan entelektüel ve bilişsel servetinin farkındadır. Dünya’da iz bırakmış isimler ırk ve kimliklerini aşarak hayatı yorumlayabilenlerdir. Cezeri Okulları, bilgi ve birikimi insani değerler ile işleyerek öğrencilerine sunmaktadır.

Cezeri Okulları, teknik ve bilimsel gelişmeleri izlemeye olanak tanıyan İngilizce, kurumumuzun kucakladığı çeşitli ulusların birleştirici unsuru olan Türkçe, bilişsel ve duygusal anlamda bir zenginlik olan seçmeli yabancı dilleri ile çok dilli bir eğitim anlayışına sahiptir.

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları, anaokulundan başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim vermektedir. Bu çerçevede Cezeri Okullarının temel amacı, öncü, sosyal ve erdemli nesiller yetiştirerek geleceğe yön vermektir.
Arapça ve İslami eğitim programı nasıl?
Cezeri Milletlerarası Bilim ve Teknoloji Okullarındaki Arapça ve İslami eğitim dersleri, Türk Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış müfredata uygundur.

Anaokulunda dil bilgisinden ziyade pratiğe yönelik olan Arapça eğitimleri ortaokuldan itibaren dili kurallı ve etkili kullanma şeklinde devam eder. Arapça metin okumaları ve yazı çalışmaları yapılır.

İslami eğitim kapsamında temel dini bilgiler, Kur’an-ı Kerim eğitimi ve İslami disiplinlere dair eğitimler verilir. Öğrenciler, İslam’ın farklı inançlara sahip insanlarla bir arada yaşama kültürünü de edinirler.
Neden Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları?
Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları gününü yorumlayan ve geleceği kurgulayan öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
 1. Yabancı dil eğitimleri Amerikalı, İngiltereli, Kanadalı ve ana dili İngilizce olan donanımlıları öğretmenler tarafından verilir.
 2. ABD’nin en nitelikli diploma sistemi olan Harcourt eğitim sistemi ile entegre çalışır.
 3. Çeşitli alanlarda esnek eğitim ortamı laboratuvar ve atölyelere sahiptir.
 4. Ulusal ve uluslararası üniversitelerle işbiriği yapılmaktadır.
 5. Tüm akademik ve idari işlemlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlayan güçlü bir I.T. alt yapısına sahiptir.
 6. Uygulamalı eğitim programları ve bireysel öğrenmeyi sağlayan ilerlemeci eğitim felsefelerini uygular.
 7. Klasik eğitim anlayışı yerine pratikten teoriğe bilgi kazanımını hedefler.
 8. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Koliforniya Eğitim Bakanlığı tarafından tanınan eğitim kurumudur.
 9. Sevgi, bilgi ve ilginin birlikteliğinden doğan “JLP (Aljazari Learning Program)” yi geliştirmiştir.
 10. Kişisel gelişim programı “PDP” bireylerin potansiyellerini keşfetmelerine ve çok yönlü alansal uzmanlar yetiştirmeye odaklanır.
 11. Kulüp ve sosyal faaliyeletler ile uygulamalı eğitim programı olan “J5” uygulanır.
 12. Geri dönüşüm ve yenilebilir enerji uygulamaları ile doğa dostu bir okuldur.
 13. 21. Yüzyıl teknoloji anlayışına sahip uygulamalı teknoloji çalışmaları ile üretim yapar.
 14. Çevreyi koruma bilinci, geri dönüşüm uygulamaları ve permakültür çalışmaları eğitim programına dahildir.
 15. Bilim ve tekniğe ulaştıran İngilizce, toplumsal aidiyeti oluşturan Türkçe ile bilişsel ve kültürel zenginlik olan yabancı dil eğitimleri Cezeri Okulları çok dilli eğitim anlayışını oluşturur.
 16. Değer merkezli eğitim programı ile erdemli, mutlu ve insani değerlere sahip nesiller yetiştirir.
 17. Sosyal uyum ve toplumsal aidiyet ile evrensel ve farklı kültürlerin birlikteliğine saygı duyan öğrenme ortamları sunar.
 18. Uluslarası standartlara uygun kampüslere ve fiziki imkanlara sahiptir.
 19. Hijyen ve sağlığı önceleyen sertifikalı yemek şirketleri ile çalışılmaktadır.
 20. Spor ve sanat çalışmaları uzman eğitmenler ile gerçekleştirilir.
Cezeri okullarındaki anaokulu eğitim programı nedir?
Cezeri Milletlerarası Bilim ve Teknoloji Okulları, anaokulunda öğrencilere kendi yeteneklerini keşfedebilecekleri ve farklı dünyalar tasarlayabilecekleri beş farklı alandan oluşan tematik eğitim programı uygular. Anaokulu; bilim ve teknoloji sınıfı, sanat ve beceri sınıfı, doğa ve canlı sınıfı, değerler eğitimi sınıfı ve son olarak dil ve kültür sınıfı olmak üzere beş farklı temaya sahip beş sınıftan oluşur.

Cezeri Milletlerarası Okullarında anaokulu özellikleri şu şekildedir:

• Öğrenci merkezli müfredat

• Çocukların zihinsel becerilerini ve duygularını geliştirdiği sınıflar

• Çocuğa değer veren eğitim felsefesi

• Çocuğun kendi yaparak öğrendiği öğrenme stratejileri

• Çocuğun deneylerle ve uygulamalarla öğrendiği proje merkezli eğitim

• Öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarına cevap veren etkinlikler

• Her çocuğa özel rehberlik hizmeti

• Oyun alanları ve spor aktiviteleri

• Sevgi ve saygı iklimi

• Sağlıklı yemekler

• Üst düzey güvenlik
Çocuğumun psikolojik ve sosyal gelişmini nasıl takip edebilirim?
Cezeri Bilim ve Teknoloji Okullarında rehberlik hizmeti ve öğrenci gelişim takip süreci “Bireysel Gelişim Programı (PDP)” kapsamında rehberlik birimi tarafından yürütülür. PDP, öğrenci bilgilerinin toplanması, her öğrenci için portfolyo dosyası oluşturulması ve bu dosyalara göre ders ve etüt desteği, ödül ve teşvik, psikolojik danışmanlık desteği ve faaliyet alanlarına yönlendirme hizmetleri verilmektedir. Öğrenci dosyaları akademi geliştirme birimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi, okul aile birliği ve öğrenci meclisi gibi birçok birimin bilgi ve değerlendirmesinden oluşmaktadır. Aileler rehberlik birimi ile iletişim kurabilirler bununla birlikte eğitim portalından öğrenci hakkında tüm bilgilere ulaşabilirler.

X
icon_search
J-TECH
J-TRAIL
J-TT
J-TALK
J-TALENT
X
CLOSE X

Happy & Competent Children


Individuals whose basic needs, as defined per Maslow's hierarchy of needs, are met, form the essence of a value-centered personality while realizing their full potential.

One-to-one interaction with the child during the preschool phase, which is the stage of self-discovery, is of great importance for their personality development.

Being aware of this, Al-Jazari International School considers each student as a gifted individual carrying an endless potential within.

It is our basic practice to give children the opportunity to learn while playing according to their own respective developmental stages and we consider it extremely important for the upbringing of both mentally and physically healthy future generations.

According to our school's most fundamental approach, the teacher represents a guide during the learning process. Recognizing that children have different ways of expressing themselves, we aim to make our students happy individuals who are aware of how they choose to express their thoughts and feelings whether through singing, painting, sculpture, dance, vocal expression and music activities.

This way, arts and sports are highlighted in our school throughout the learning process, which is supported by education and training.

We support the development of personality with the aim of helping our students to be successful individuals, to be able to make their own decisions, to plan their studies and choose their own goals, to work effectively whether individually or in groups andto produce practical solutions when facing problems.