Whatspp
Aljazari International
School of Science and Technology
Atakent Int. Campus
Aljazari International
School of Science and Technology
Atakent Int. Campus
Cezeri Teknoloji
Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri Teknoloji
Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri
Fen ve Teknoloji Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri
Fen ve Teknoloji Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri Bilim
Ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Atakent Kampüs
Cezeri Bilim
Ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Atakent Kampüs
Cezeri Bilim
Ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Fatih Kampüs
Cezeri Bilim
Ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Fatih Kampüs
KAMPÜSLER
Search
X
Eğitim Birimleri
Eğitim Birimleri
Eğitim Birimleri
Eğitim Birimleri
Akademi Geliştirme Birimi
Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları Akademi Geliştirme Birimimiz eğitim anlayışımıza uygun olarak etkin ve kalıcı öğrenmeleri oluşturmak amacıyla çalışmalarını yürütür. Müfredat ve programları tasarlama, planlama, programlama, uygulama ve değerlendirme aşamaları birimimizin görev tanımları arasındadır. Okulumuzdaki esnek, duyarlı ve etkili müfredatın sunulmasını ve uygulanmasını sağlayan Cezeri Akademi Geliştirme Birimi okul içerisindeki gerekli birimlerin ve öğretmenlerin bu konudaki koordinasyonunu sağlamaktadır.
DAHA FAZLA
1
Bilim ve Teknoloji Birimi
Cezeri Okulları eğitim felsefesinin temelini oluşturan Bilim ve Teknoloji birimimiz aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Birimimiz, zümre öğretmenleri, teknoloji uzmanları, bilim kuruluşu temsilcileri ve okul idaresinden oluşmaktadır.

Cezeri Bilim ve Teknoloji Birimi, müfredat, kulüp, faaliyet ve yarışma konularında disiplinler arası bir çalışma yürütmektedir. Eğitim programı içerisinde teknolojinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi hedeflenir. Bilim ve Teknoloji konusunda yapılan güncel çalışmlar takip edilerek gerekli bilgilendirme ve program tasarımları birimimiz tarafından yapılır. Teknolojik gelişmelerin boyutu ve geleceği hakkında öngörüde bulunulur. Bu noktadan hareketle eğitimdeki dönüşüm çalışmaları gerçekleştirilir.
DAHA FAZLA
2
Diller ve Kültürler Birimi
Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları olarak dil eğitiminde farklı yöntemler uygulamaktayız. Müfredatımız içerisinde yer alan derslerimiz, kulüp ve sosyal faaliyetlerimiz ile teorik ve pratik dil edinimi çalışmaları yapmaktayız.
DAHA FAZLA
3
Ölçme ve Değerlendirme Birimi
Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları Ölçme ve Değerlendirme Birimi tüm eğitim kademelerinde öğrencilerimizin bilgi düzeyini, gelişim evrelerini ve eksik kalan yönlerini tespit etmektedir. Birimimiz bilişsel gelişim basamaklarına göre farklı metotlar kullanarak öğrenmenin kalıcılığı, hayata yansıması ve zihinsel işlevlerini ölçmektedir.
DAHA FAZLA
4
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi öğrencilerimize, öğretmenlerimize, çalışanlarımıza ve velilerimize yönelik faaliyetleri ile okulumuzun misyonuna hizmet etmektedir. Öğrencilerimizi bilişsel, duygusal, manevi ve sosyal bir bütünlük içerisinde değerlendiren psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimimiz bireysel görüşme, grupla psikolojik danışma ve seminerler ile hedeflerine yönelik çalışmalarını gerçekleştirmektedir.
DAHA FAZLA
5
Akademi Geliştirme Birimi

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları Akademi Geliştirme Birimimiz eğitim anlayışımıza uygun olarak etkin ve kalıcı öğrenmeleri oluşturmak amacıyla çalışmalarını yürütür. Müfredat ve programları tasarlama, planlama, programlama, uygulama ve değerlendirme aşamaları birimimizin görev tanımları arasındadır. Okulumuzdaki esnek, duyarlı ve etkili müfredatın sunulmasını ve uygulanmasını sağlayan Cezeri Akademi Geliştirme Birimi okul içerisindeki gerekli birimlerin ve öğretmenlerin bu konudaki koordinasyonunu sağlamaktadır.

Farklı bölüm ve birimlerden elde edilen bilgiler ışığında mevcut programların geliştirilmesi ve yeni programların planlanması birimimiz tarafından gerçekleştirilir. Akademi Geliştirme Birimi, Ölçme ve Değerlendirme Birimimizin verileri ve değerlendirme raporlarını inceleyerek müfredatı şekillendirmektedir.

Cezeri Akademi Geliştirme Birimi öğrenme süreç ve sonuçlarını değerlendirmektedir. Programlar geliştirme ile birlikte akreditasyon çalışmalarını da gerçekleştirir. İlgili programın gereklilikleri konusunda birimler arası koordinasyon ve faaliyetleri planlayan birimimiz kurum ve kuruluşlarla program anlaşmalarını yapmaktadır.

Cezeri Akademi Geliştirme Biriminin Temel İşlevleri:

• Uygulanan müfredatı etkin ve işlevsel kılacak materyallerin teminini ve etkili bir biçimde kullanılmasını sağlar.

• Okulumuzdaki müfredat ve programları belirlenen kriterler doğrultusunda inceleyerek rapor oluşturur.

• Öğrenme programlarına dair fikirler geliştirerek tavsiyelerde bulunur.

• Yeni ve mevcut programların uygulanmasında öğretmenlere rehberlik ederek teori ve pratik birlikteliğini oluşturur.

• Öğrencilerin öğrenme eksikliklerini ve yanlış öğrenmelerini, öğretmenlerin uyguladığı tüm ölçme araçları ve geri bildirimleri ilgili birimlerle ve okul yönetimiyle birlikte değerlendirir.

• Her yarıyıl sonunda program değerlendirme çalışmalarını değerlendirir, planlar ve raporlandırır.

• Yıl içerisinde belirlenen eğitim faaliyetlerindeki ihtiyaçlara yönelik seminer veya atölye çalışmaları düzenler.
Bilim ve Teknoloji Birimi

Cezeri Okulları eğitim felsefesinin temelini oluşturan Bilim ve Teknoloji birimimiz aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Birimimiz, zümre öğretmenleri, teknoloji uzmanları, bilim kuruluşu temsilcileri ve okul idaresinden oluşmaktadır.

Cezeri Bilim ve Teknoloji Birimi, müfredat, kulüp, faaliyet ve yarışma konularında disiplinler arası bir çalışma yürütmektedir. Eğitim programı içerisinde teknolojinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi hedeflenir. Bilim ve Teknoloji konusunda yapılan güncel çalışmlar takip edilerek gerekli bilgilendirme ve program tasarımları birimimiz tarafından yapılır. Teknolojik gelişmelerin boyutu ve geleceği hakkında öngörüde bulunulur. Bu noktadan hareketle eğitimdeki dönüşüm çalışmaları gerçekleştirilir.

Bilim ve Teknoloji Birimimiz DAS içerisindeki fen bilimleri, teknoloji ve matematik eğitimlerinin planlanması ve değerlendirmesini yapmaktadır. Derslerimizi destekleyici niteliklteki bilim ve teknoloji kulüplerimiz, birimimiz tarafından koordine edilmektedir. J-Tech Faaliyet alanımızda yapılan tüm proje, ulusal ve uluslararası yarışmalar akademik takvime dönem başında kaydedilir. Öğrencilerimiz çalışmak istedikleri alanlarla ilgili birimimizden destek alırlar. Esnek öğrenme ortamı JazariLab’lar da çalışan öğrencilerimize moderatörlük yapılır. Öğrencilerimiz projelerini geliştirme ve değerlendirme imkanı bulurlar.
Diller ve Kültürler Birimi

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları olarak dil eğitiminde farklı yöntemler uygulamaktayız. Müfredatımız içerisinde yer alan derslerimiz, kulüp ve sosyal faaliyetlerimiz ile teorik ve pratik dil edinimi çalışmaları yapmaktayız.

J-Talk faalliyet alanımızda dillere yönelik çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Ulusal ve uluslararası yarışmaların takibi ve öğrencilerimizin hazırlanmasına yönelik programlar dil ve kültürler birimimiz tarafından yapılmaktadır. Sınıf seviyelerine göre öğrencilerimiz dil sertifikalarını edinme imkanı bulurlar. Uluslararası yarışmalar ve faaliyetler planlanarak dönem başında akademik takvime yerleştirilir.

Dil çalışmaları kapsamındaki edebiyat eğitimleri de öğrencilerimizin dil düzeylerine göre müfredat içerisinde yer almaktadır. Düşüncelerin ifadesi olan dile yönelik okuma ve yazma atölyeleri birimimiz tarafından planlanıp uygulanmaktadır. Dil edinimine yönelik oluşturulan film, kitap, materyal gibi arşivimiz devamlı geliştirilmektedir.

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin dil seviye sınavlar ile ihtiyaç duyan öğrencilerimize yönelik dil eğitim destekleri dönem başında programlanmaktadır.

Okulumuzda akademik dilin İngilizce, sosyal entegrasyon dili Türkçe’dir. Türkçe, görsel sanatlar ve beden eğitimi dersleri ile belirli sosyal faaliyetler Türkçe dili üzerinden gerçekleştirilir. Okulumuz dil ve kültürler biriminin çalışmaları ile ihtiyaca yönelik farklı yabancı dillerde programlar yapmaktadır.
Ölçme ve Değerlendirme Birimi

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları Ölçme ve Değerlendirme Birimi tüm eğitim kademelerinde öğrencilerimizin bilgi düzeyini, gelişim evrelerini ve eksik kalan yönlerini tespit etmektedir. Birimimiz bilişsel gelişim basamaklarına göre farklı metotlar kullanarak öğrenmenin kalıcılığı, hayata yansıması ve zihinsel işlevlerini ölçmektedir.

Cezeri Ölçme ve Değerlendirme Birimi:

• Okulumuzun kalite ve verimliliğini arttırarak öz değerlendirme imkanı tanımaktadır.
• Hedeflenen bilgi, beceri ve tutumlara hangi düzeyde ulaşıldığı tespit edilerek geliştirmesine yardımcı olur.
• Süreç değerlendirmesi kapsamında her öğrencimiz için oluşturulan portfolya dosyalarına öğrencilerimizin değerlendirme sonuçlarını eklemektedirler.
• Elde edilen veriler hakkında öğrenci, öğretmen, veli ve idareye geri bildirimler yapılarak plan ve programlar oluşturulmaktadır.
• Uygulanan ölçme araçları ile öğrencilerimiz kendilerini tanıyarak kariyer planlamalarını danışman hocaları ve mentörleri ile oluşturmaktadır.

Sertifikalı Eğitim

Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan sertifikalara yönelik yapılan sınavlar Cezeri Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından takip edilerek öğrenci, öğretmen ve idareye gerekli bilgilendirmeler belirlenen zamanlarda yapılmaktadır. Müfredatımız dahilindeki uluslararası sınavlar birimimiz tarafından planlanıp programlanarak uygulanmaktadır.

Bireysel Gelişim Takibi

Dönem başlarında uygulanan ölçme araçları ile öğrencilerimizin hazırbulunuşluk düzeylerine uygun içerik ve yöntem çalışmaları öğretmenlerimiz tarafından yapılır. Öğrenmenin değerlendirilmesi ile öğrencilerimiz için bireysel gelişim ve çalışma programı çıkartılır. Gerekli çalışmalar öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Okul Kabul Değerlendirmeleri

Cezeri Ölçme ve Değerlendirme Birimimizin hazırladığı ölçme araçları ve yöntemleri öğrencilerimizin okula kabulünde etkili olmaktadır. Okul kabul çalışmaları kapsamındaki yaş gruplarına göre değerlendirme ölçütleri psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimimiz ile ortak çalışma sonucunda faaliyete geçirilmektedir.

Eğitimi daha verimli ve etkili hale getirmek üzere çalışan ölçme ve değerlendirme birimimizin iki temel görevi vardır:

Öğrencilerimizin koyulan hedeflere yönelik akademik ve yetenek alanlarında gelişimleri ölçülür. Başarı testleri, yarışma dereceleri, katıldıkları programlar dikkate alınarak süreç değerlendirmesi yapılır. Buna göre takviye ve teşvik programları diğer birimlerle koordineli olarak gerçekleştirilir.

Ölçme ve değerlendirme birimi öğretmenlere ve bölüm sorumlularına rehberlik eder. Seminer ve görüşmeler ile yapılması gereken çalışmalar planlanır. Öğrencinin hedeflerine yönelik veriler toplanarak öğretmen, veli ve mentörler bilgilendirilir.

Ölçme ve değerlendirme birimi eğitim ortam ve şartlarını iyileştirmeye yönelik ilgili tüm eğitim kurumları ile iş birliği yapmaktadır. Eğitim kadrosu ve idari personelin sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları için gereklilikler belirlenir ve uygulamaya konulur. Hedeflenen eğitim programlarına yönelik fiziki ve akademik ihtiyaçlar tespit edilerek ilgili birimler ile birlikte iletişime geçilir. Eğitim kurumumuzun performans değerlendirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı modeline göre değerlendirilir.

Tüm eğitim ortamları olmak üzere özellikle sınıfların düzeni ve temizliği değerlendirilir. Sınıflardaki materyallerin öğrencilerin kullanımlarına uygunluğu belirlenir. Risk analizi yapılarak acil durumlara yönelik alınması gereken önlemler tespit edilir.

Öğrencilerin akademik ve yetenek alanlarda başarılarının ölçülmesi ve belirlenen standartları korumaya ve bu hedeflere ulaşmaya yönelik tüm çalışmalar gerçekleştirilir. Bu çalışmala öğrencilerin gelişimi süreç içerisinde takip edilerek yapılır.

Okulumuzdaki diğer birimler ile iş birliği içerisinde hareket edilerek proje ve faaliyetler planlanır. Yapılacak olan ulusal ve uluslararası sınavlar, yurtdışı öğrenci değişim programları için gerekli sertifikalar konusunda idareye, öğretmenlere ve öğrencilere bilgilendirme yapılır. Ölçme ve değerlendirme biriminin gerekli gördüğü ders ve etkinlikler akademik program geliştirme birimi ile birlikte uygulanır. Bu bağlamda ihtiyaç duyulan ekipmanlar tespit edilerek tedarik edilmesi sağlanır.

Öğrencilerin gelişimlerini etkileyen psikolojik ve ailevi durumlar için psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi ile görüşülerek öğrencinin destek alması sağlanır.

Okulumuzun bilim, kültür, sanat, spor vb. Alanlarda yapılacak sosyal faaliyetlerine yönelik değerlendirme ve geliştirme raporları hazırlanır. J5 faaliyet alanımızın dönemsel değerlendirme sonuçları istatistiksel olarak sunulur.

Okul sağlığına yönelik temizlik ve beslenme konularında sertifikalar takip edilir ve sunulan hizmetlerin kalitesi değerlendirilir. Kantinde satılan yiyeceklerin kontrolü sağlanarak sağlığa zararlı yiyeceklerin satılmasına izin verilmez.

Yönetim, eğitim kadrosu ve tüm personelin çalışmaları ve işleyiş sistemi incelenir. Okulun kalitesini geliştirmeye yönelik belirlenen ölçüler kapsamında öz değerlendirme raporları hazırlanır. Bunlarla birlikte okulun tanıtımında kullanılan medya içeriklerinin uygunluğu değerlendirilerek geliştirilmesi gerek yönler tespit edilir.

Özet olarak ölçme ve değerlendirme biriminin görevi yönetimin, eğitim kadrosunun, öğrencilerin, personellerin, okulun fiziki imkanları ile akademik ve sosyal yönlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve gelecek hedeflerinin oluşturulmasıdır.

Değerlendirme kriterleri şu şekildedir:

1. Okul yönetimine değerlendirme raporları sunulur.
2. Eğitim-öğretim dönemi boyunca gerekli evraklar hazırlanır.
3. Ölçme ve değerlendirme birimi değerlendirme toplantıları düzenler.
4. Değerlendirme toplantıları her dönem sonunda yapılmaktadır.
5. Birimimiz, değerlendirme sonuçlarını gözlem ve önerileriyle birlikte sunar
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi öğrencilerimize, öğretmenlerimize, çalışanlarımıza ve velilerimize yönelik faaliyetleri ile okulumuzun misyonuna hizmet etmektedir. Öğrencilerimizi bilişsel, duygusal, manevi ve sosyal bir bütünlük içerisinde değerlendiren psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimimiz bireysel görüşme, grupla psikolojik danışma ve seminerler ile hedeflerine yönelik çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Her öğrencimizin farklı birer birey olduğu kabul dilerek öğrencilerimize potansiyellerini ortaya çıkarabileceği imkanlar psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimimiz tarafından sunulmaktadır. Gizlilik ve güvenirlik ilkeleriyle öğrencilerimize sunduğumuz rehberlik faaliyetleri ile onlara problem çözme, duygu ve düşünceleri tanıyarak yönetme, sosyal ilişki kurma ve toplumsal uyum, ilgi ve yeteneklerini keşfetme, iletişim becerisi, psikolojik yönden dayanıklı ve duyarlı olabilme becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Cezeri psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimimiz, eğitim-öğretim sistemi içerisinde kurguladığımız PDP’yi (Personal Development Program) uygulama, işleyişini takip etme, gerekli yönlendirmeleri ve görevlendirmeleri yapma görevlerini yerine getirmektedir. Bu süreçte öğrencilerimizi gözlem, görüşme ve ilgili testler vasıtasıyla bütünsel bir bakış açısıyla ele aldığımız portfolyo dosyaları Psikolojik Danışmanlarımız tarafından oluşturulmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz kendilerini tanıyarak bulundukları ortamlarda kendilerini doğru ve etkin bir şekilde ifade edebilmektedirler. Gelişim hedefleri dahilinde ders ve faaliyet yönünden desteklenen öğrencilerimiz üniversite tercihlerinde bu protfolyolardan istifade etmektedirler. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz öğrencilerimiz hakkında edindikleri bilgilerden uygun bulunanları aile ve idare ile paylaşarak gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Öğrencilerimiz hakkında sağlıklı fikirlere sahip olmaları ve okul dışarısında öğrencilerimize gerekli destekleri vermeleri için ailelerimizle düzenli aralıklar ile birebir ve öğrencimizle birlikte görüşmeler gerçekleştirilmektedir.

Okul içerisindeki atmosferin sağlıklı olması ve motivasyonun sağlanması için psikolojik danışma ve rehberlik birimimiz öğrenci, öğretmen, çalışan ve velilere yönelik çeşitli programlar gerçekleştirmektedir. Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları olarak uyguladığımız Cezeri Mentörlük Sistemi ve Cezeri Üniversite Danışmanlık Birimi ve Psikolojik Danışmanlık ve rehberlik birimimize bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir.

Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalarımız:

• Bireysel Görüşme

• Grupla Psikolojik Danışma

• Duygu Tanıma ve Düzenleme

• Düşünce Becerileri

• Davranış Yönetimi

• Etkileşim ve Sosyal Beceri Grupları

• Stresle Başa Çıkma Seansları

• Akademik Takip ve Yöntem Çalışmaları

• PDP Değerlendirmeleri

Velilerimize Yönelik Çalışmalar:

• Bireysel Görüşme

• Öğrenci Tanıma ve Planlama Görüşmeleri

• Sosyal Etkinlikler

Öğretmenlerimize Yönelik Çalışmalar:

• Bireysel Görüşme

• Motivasyon Geliştirme Seminer ve Görüşmeleri

• Öğrenci Takip Çalışmaları

• Portfolya Oluşturma ve Uygulama Seansları
X
icon_search
J-TECH
J-TRAIL
J-TT
J-TALK
J-TALENT
X
CLOSE X

Happy & Competent Children


Individuals whose basic needs, as defined per Maslow's hierarchy of needs, are met, form the essence of a value-centered personality while realizing their full potential.

One-to-one interaction with the child during the preschool phase, which is the stage of self-discovery, is of great importance for their personality development.

Being aware of this, Al-Jazari International School considers each student as a gifted individual carrying an endless potential within.

It is our basic practice to give children the opportunity to learn while playing according to their own respective developmental stages and we consider it extremely important for the upbringing of both mentally and physically healthy future generations.

According to our school's most fundamental approach, the teacher represents a guide during the learning process. Recognizing that children have different ways of expressing themselves, we aim to make our students happy individuals who are aware of how they choose to express their thoughts and feelings whether through singing, painting, sculpture, dance, vocal expression and music activities.

This way, arts and sports are highlighted in our school throughout the learning process, which is supported by education and training.

We support the development of personality with the aim of helping our students to be successful individuals, to be able to make their own decisions, to plan their studies and choose their own goals, to work effectively whether individually or in groups andto produce practical solutions when facing problems.