Whatspp
Aljazari International
School of Science and Technology
Atakent Int. Campus
Aljazari International
School of Science and Technology
Atakent Int. Campus
Cezeri Teknoloji
Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri Teknoloji
Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri
Fen ve Teknoloji Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri
Fen ve Teknoloji Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri Bilim
Ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Atakent Kampüs
Cezeri Bilim
Ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Atakent Kampüs
Cezeri Bilim
Ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Fatih Kampüs
Cezeri Bilim
Ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Fatih Kampüs
KAMPÜSLER
Search
X
DAS
DAS
DAS
DAS
Eğitim modelimiz çocuğun kendi içindeki potansiyelini ortaya koyabileceği bir iklim oluşturma hedefine dayanır. Okul ikliminden hedeflenen yeni şeyler öğrenmekten ziyade çocuğa hayat boyu öğrenebilme becerisi kazandırmaktır. Amaç çocuğa salt bilgi kazandırmaktan ziyade bilgi edinebilme ve işleme yöntemlerini öğretmektir.
DAS Eğitim Felsefemizin insan fıtratı ile uyumlu dört temel özelliği vardır.
Duyulanların anlaşılması ve yeni bir düşünce sisteminin oluştuğu dil edinimi,
İnsanın ruhsal boyutuna hitap ederek zihinsel ve duygusal anlamda olgun bir seviyeye getiren sanatsal yeteneklerin kazanımı,
Beden sağlığının zihin ve karakter üzerindeki etkisinin bilincinde olarak en az bir spor dalında gelişim göstermeleri,
Hayatın uygulama sahasında tecrübelere yer vererek yenilik ve gelişmenin ürünü olan bilgi edinimi.
Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise kademelerimize göre eğitim anlayışımız da şekillenmektedir. Her bir grupta temel ilkelerimiz aynı olmakla birlikte öğrencilerin gelişim düzeylerine göre hazırlanan programımız değişmektedir.
Öğrencilerin hayata hazırlandığı dönem olarak gördüğümüz eğitim süreci çocuğun kişisel, fiziksel, sanatsal, bilişsel, duygusal ve 21. Yüzyıl becerilerine uyum sağlayacak şekilde gelişmesine yönelik planlanmıştır. Bu plan kapsamında hedeflenen amaçlara ulaşabilmek adına okulumuza özel hazırlanan DAS Eğitim Modelimizin temel alanları şunlardır: Gelişim, Sanat ve Spor.
GELİŞİM
GELİŞİM
İnsanı oluşturan belirli temel dinamikler tüm insanlarda ortaktır. Fakat bunların herkesteki yansıması farklı ölçüdedir. Bu bağlamda en temel güdülerden olan merak duygusu dünyayı tanımaya çalışan öğrenciler için en etkili öğrenme aracıdır. Merak çok boyutlu olup bilginin ve gelişmenin özünü içinde barındıran bir kilit taşı görevi görmektedir. Çocuğa bir iklim oluşturmadan dünyanın tanıtılması çocuğun merak duygusundan uzaklaşarak aidiyet duygusuna yönelmesine sebep olur. Kendini arayan insan topluma uyma aşamasına geldiğinde kendi özünü oluşturan kimlikten çok uzakta kapıldığı rüzgârda yol alır. Bu olguyu delip dünyayı geliştiren ve merak duygusunu kaybetmeyerek zaman üstü bir hakikate sahip olanlar ise bilim insanlarıdır. Araştırmaktan vazgeçmeyerek kendi durduğu yeri tanıyan bilim adamlarının serüveni, hayatı merak duygusuyla tanımaya başlayan minik yüreklerle birleştirmek ise bizim görevimizdir.

İnsanoğlu merak duygusunun sonucunda üreten bir varlık olmakla övünmektedir. Üretim ise insanlığın kaderinde olumlu ve olumsuz rollerin kesiştiği bir noktada durmaktadır. Fayda merkezli bir üretim ancak kişiliği ile bütünleşmiş kendini zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak gerçekleştirmiş bir bireyin faaliyeti olabilir.

Bu çerçevede yıllık eğitim programı kurgularken gelişim aşaması eğitim ve öğretim paketleri ve bunların alt modüller şeklinde kurgulanmıştır.
SANAT
SANAT
Görme ve duyma merkezli sanatsal oluşumlar bireyin mana, düşünce ve duygu dünyasına hitap etmektedir. Görme, duyma ve hareket merkezli bir sanat anlayışı ile insan zihinsel anlamda kuvvetli ve bilinçli, duygusal anlamda neşeli, huzurlu ve olgun bir kişiliğe sahip olmakla beraber hayatın içerisinde kendi olabilmeyi başarır. Her bir birey potansiyellerini kendi içinde barındırarak bunları ortaya çıkarabileceği ve kendini gerçekleştirebileceği bir ortama ihtiyaç duymaktadır. Bir logonun parçaları gibi aynı parçanın farklı renklerinden meydana gelen insanlar kendilerini keşfetmeyi beklerler. Görsel sanatlar ve müzik her ikisi de birer alet olup zihinsel anlamda olgun duygusal olarak sükuneti bulmuş bireyin kendi rotasında yol almasını sağlar.
SPOR
SPOR
X
icon_search
J-TECH
J-TRAIL
J-TT
J-TALK
J-TALENT
X
CLOSE X

Happy & Competent Children


Individuals whose basic needs, as defined per Maslow's hierarchy of needs, are met, form the essence of a value-centered personality while realizing their full potential.

One-to-one interaction with the child during the preschool phase, which is the stage of self-discovery, is of great importance for their personality development.

Being aware of this, Al-Jazari International School considers each student as a gifted individual carrying an endless potential within.

It is our basic practice to give children the opportunity to learn while playing according to their own respective developmental stages and we consider it extremely important for the upbringing of both mentally and physically healthy future generations.

According to our school's most fundamental approach, the teacher represents a guide during the learning process. Recognizing that children have different ways of expressing themselves, we aim to make our students happy individuals who are aware of how they choose to express their thoughts and feelings whether through singing, painting, sculpture, dance, vocal expression and music activities.

This way, arts and sports are highlighted in our school throughout the learning process, which is supported by education and training.

We support the development of personality with the aim of helping our students to be successful individuals, to be able to make their own decisions, to plan their studies and choose their own goals, to work effectively whether individually or in groups andto produce practical solutions when facing problems.