Anasayfa'ya Dön
CEZERİ UYGULAMA OKULU
CEZERİ UYGULAMA OKULU
CEZERİ UYGULAMA OKULU
CEZERİ UYGULAMA OKULU
Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları teoriğin pratiğe yolculuğunun merkezidir. Tüm disiplinlerde eğitim programımız uygulamalı olarak tasarlanmıştır. Fiziksel ve akademik anlamda bir bütünlük arz eden uygulamalı eğitim programımız tüm kampüslerimizde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere gerçekleştirilmektedir.

Jazari Learning Program (JLP) , akademik program DAS, kişisel gelişim programı PDP ve bilgi, birikim ve becerinin pratik sahaya aksettirildiği J5 sosyal faaliyetleri bütünsel bir yapı oluşturmaktadır. Ders programı dahilindeki kulüp çalışmaları ile ders saati dışında gerçekleştirilen sosyal faaliyetler paradigmamızın oluşturmayı hedeflediği genç profiline uygun olarak beş gruba ayrılmıştır.

21. Yüzyıl bilim ve teknolojisinin inovasyon düşüncesi ile üretime dönüştüğü faaliyet alan J-Tech, tabiat ve canlılar dünyasını sevgi ve saygı ikliminde tanıma ve uygulama alanı J-Trail , Metadolojik düşüncenin üretime dönüştüğü inovasyon merkezli faaliyetleri kapsayan J-TT , ifadenin gücü ile bireyden topluma bir dönüşümün kurgulandığı dil ve kültür faaliyetleri alanı J-Talk, beceri ve yeteneklerin duygu ve davranışlara dönüştüğü sanat ve spor faaliyetlerinin gerçekleştirildiği J-Talent, uygulama alanlarımızı oluşturmaktadır.
Bilgiyi kavrayıp analiz ve sentez edebilme ancak deneyim ve uygulama ile gerçekleşir. Bu eğitim felsefemizin gereği olarak JazariLab ’larımız, atölyelerimiz ve spor salonlarımız tüm eğitim kademelerine uygun şekilde dizayn edilmiştir. Disiplinlerarası eğitim programı anlayışımızı pratik alanda da gerçekleştirmekteyiz. Öğrencilerimiz bilgilerini beceriye dönüştürdükleri proje ve yarışmalara katılırlar.


• J-Tech
 1. Robotik Kodlama Uygulamaları
 2. Yenilenebilir Enerji Faaliyetleri
 3. Ulusal ve Uluslararası Proje ve Yarışmalara Katılım
 4. Drone ve Model Hava Araçları Üretimi
 5. Bilim Teknoloji Fuarları


• J-TT
 1. Ar-Ge Çalışmaları
 2. Kitap Kritikleri
 3. Belgesel ve Film Tahlilleri
 4. Proje Atölyeleri
 5. Topluma Hizmet Uygulamaları
• J-Talent
 1. Okul Takımları
 2. Sanat Sergileri
 3. Okul Korosu
 4. Sahne Sanatları
 5. Ulusal ve Uluslararası Turnuvalar


• J-Trail
 1. İzcilik
 2. Eko-Okul Faaliyetleri
 3. Doğa Kampları
 4. Geri Dönüşüm Uygulamaları
 5. Bitki ve Canlı Bakımı


• J-Talk
 1. Dil Kampları
 2. Konferans ve Sempozyumlar
 3. Medya Faaaliyetleri
 4. Festivaller
 5. MUN