Cezeri Teknoloji Lisesi

J-TECH ile GELECEK

Cezeri Teknoloji Lisesi


Cezeri Teknoloji Lisesi, geliştirmiş olduğu Cezeri Teknoloji Programı (CTP) ile bilinçli, mutlu, erdemli, sosyal ve üretken nesillerle 21. yüzyılın öncü eğitimi kurumlarından biridir.
muruvvet
CLOSE X

Cezeri Teknoloji Lisesi


Cezeri Teknoloji Lisesi, akademik kazanımları, dil edinimi ve mesleki gelişimleri sağlayan kendine mahsus Cezeri Teknoloji Programını uygular.

Cezeri Teknoloji Lisesi; elektronik, yazılım, makine, kontrol ve otomasyonun birleşiminden doğan yeni nesil teknoloji dalı mekatronik eğitimleri verir. Uzman ve deneyimli kadrosuyla J-Tech Atölyelerinden oluşan teknoloji üssünde geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirir. Mesleki gelişimler; teorik ve uygulamalı eğitimler, teknopark stajları, ulusal ve uluslararası yarışmalar, okul içi ve dışı aktiviteler ile ileri seviyeye taşınır.

Cezeri Teknoloji Lisesi, öğrencinin kendisinden yola çıkarak toplumsal varlığını inşa etmesini amaçlar. Öğrencilerin akademik, psikolojik, sosyal ve mesleki gelişimlerini takip eder. Öğrencilerin, karakter ve kariyer gelişimine yönelik ders içerikleri ile akademik program güçlendirilir. Öğrenciler dört yıl boyunca sayısal ağırlıklı eğitimler alır ve eğitimleri süresince üniversite sınavı için gerekli donanımı edinirler. Cezeri Akademi, üniversite hazırlığı için gerekli olan ek ders, kurs ve etüt programlarını planlar. Sınav grubu olan 11 ve 12. Sınıf öğrencileri yoğunlaştırılmış deneme sınavlarına ve takviye programına dahil olur.

Cezeri Teknoloji Lisesi, 21. Yüzyıl bilim ve teknoloji birikiminin taşıyıcısı olan İngilizce’yi programının merkezine koyar. Uluslararası alanda tecrübe sahibi native eğitimcilerle yoğunlaştırılmış İngilizce eğitimleri lise eğitimi boyunca devam eder. Öğrencilerin kariyer gelişimlerini temsil edecekleri düzeyde İngilizce edinmeleri hedeflenir. Buna yönelik uluslararası geçerli sertifika sınavları, dil kampları, İngilizce akran eğitimleri, dil kulüp çalışmaları CTP kapsamında uygulanır.

CTL Misyon ve Vizyonu

Cezeri Teknoloji Lisesi, doğa ve canlıya zarar vermeden modern ve ileri öğretim yöntemlerini kullanan vizyon sahibi bir eğitim kurumudur.
muruvvet
CLOSE X

CTL Misyon ve Vizyonu


Misyon

 

Yaşanabilir bir dünya için bilim ve bilgeliği ahlak ve erdemle anlamlandıran nesiller yetiştirmek.

 

Vizyon

 

Geliştirmiş olduğumuz Cezeri Teknoloji Programı (CTP) ile yetiştireceğimiz bilinçli, mutlu, erdemli, sosyal ve üretken nesillerle 21. yüzyılın öncü eğitimi kurumlarından olmak.

 

 

Cezeri Teknoloji Lisesi, doğa ve canlıya zarar vermeden modern ve ileri öğretim yöntemlerini kullanan vizyon sahibi bir eğitim kurumudur.

 

Cezeri Teknoloji Lisesi’nin eğitim felsefesini mutluluk ve erdem, inovasyon ve teknoloji, sanat ve spor, dil ve kültürler, bilim ve doğa sevgisi oluşturur.

 

Cezeri Okulları’nın temel amacı, öncü, sosyal ve erdemli nesiller yetiştirerek geleceğe yön vermektir.

 

Neden
CTL


Cezeri Teknoloji Lisesi, kendine özgü eğitim programı, uygulamaları ve hedefleri ile eğitimde farkını ortaya koyar.

aljazari students
(CTP)
CEZERİ TEKNOLOJİ PROGRAMI
buton.
CLOSE X

(CTP) CEZERİ TEKNOLOJİ PROGRAMI


CEZERİ TEKNOLOJİ PROGRAMI (CTP)

Cezeri Teknoloji Lisesi, eğitimi bütünsel ve ilkesel olarak planladığı Cezeri Teknoloji Programını (CTP) tüm sınıflarda uygular, Cezeri Teknoloji Programı üç bileşenden oluşur. Bunlar;

 • Öğrencilerin bilişsel gelişimine odaklanan DMT
 • Bilginin işlenerek uygulamaya döküldüğü J5
 • Öğrencilerin kariyer ve kişilik oluşumuna rehberlik eden PDP

Gelişim, Mekatronik ve Yetenek  (DMT)

Gelişim, Mekatronik ve Yetenek disiplinlerinin entegre edildiği DMT (Development, Mechatronics, Talent), programı bilişsel gelişime odaklanır. Öğrencilerin kariyer hedeflerinde ihtiyaç duydukları temel beceri ve bilgi donanımı DMT programı ile sağlanır.

 

Bilginin işlenerek uygulamaya döküldüğü (J5)

J5, teorinin pratiğe dönüştüğü uygulama merkezidir. Öğrencilerin tüm atölye çalışmaları, kulüp, aktivite, yarışma ve organizasyonları J5 kapsamında gerçekleştirilir. Bilginin zihinlerde işlenip hayata geçirilmesini sağlar. J5; J-TT, J-Tech, J-Talent, J-Trail, J-Talk olmak üzere beş temadan oluşur.

 

 Öğrencilerin kariyer ve kişilik oluşumuna rehberlik eden (PDP)

Kişisel gelişim programı olan PDP (Personal Development Program), öğrencilerin psikolojik, sosyal, mesleki ve akademik gelişimlerini takip ederek öğrencilerin iç kaynaklı motivasyon geliştirmelerine hizmet eder. PDP ile öğrencilerin bireysel farkındalıkları arttırılarak gerçekçi gelecek kurguları yapmaları sağlanır. Öğrencilerin, potansiyel tohumlarını uygun koşullarda yeşerterek çok yönlü ve kendini gerçekleştiren bireyler yetiştirilir. PDP, öğrencilerin hayat denklemlerini doğru bir şekilde kurarak mutlu ve erdemli bireyler olmalarını hedefler.

 

aljazari students

UYGULAMA OKULU
buton.
CLOSE X

UYGULAMA OKULU


Cezeri Okulları bilgiyi tüm boyutları ile kavramak ve hayatın içerisinde anlamlı bir yere yerleştirmek için öğrencilerin bilgiyi işlemesi gerektiğine inanır. Bilgiyi kavrayıp analiz ve sentez edebilme ancak deneyim ve uygulama ile gerçekleşir.

 

Bilgiyi işlemek ve içselleştirmek için öğrenciler deneyimlerini J-Tech Atölyelerinde uygulamalı şekilde edinir. Esnek eğitim ortamları olarak J-Tech Atölyeleri, Cezeri Teknoloji Lisesi’nin uygulama üssüdür. Öğrenciler katılacakları tüm ulusal ve uluslararası yarışmalar için çalışmalarını J-Tech Atölyelerinde gerçekleştirir.

 

Cezeri Teknoloji Programı kapsamındaki teoriyi pratiğe dönüştüren C5 programı ile öğrenciler tüm branşlarda öğrendiklerini uygulamaya geçirirler. Uygulamalı eğitim ile Cezeri öğrencileri bilgiyi edinerek bireysel öğrenme deneyimleri oluşturur.

 

aljazari students

DİL EDİNİMİ
buton.
CLOSE X

DİL EDİNİMİ


Cezeri Teknoloji Programını oluşturan ana unsurlardan biri dil edinimidir. Cezeri Teknoloji Lisesi, dil eğitimlerini öğrencinin kimlik ve kariyer gelişiminin bir parçası olarak kabul eder. Her bir dilin kendine özgü kültür, bilgi ve düşünce dünyası dil eğitimleri kapsamında öğrencilere kazandırılır. Öğrenciler dili öğrenmez, dilin doğası içerisinde kendini ifade etmenin yolunu bulur.

 

Yeni bir dil edinmek uluslararası alanda daha geniş coğrafyalarla ilişki geliştirebilmeyi sağlar. Aynı zamanda yeni bir dil konuşabilmek öğrencilerin hayatlarına yeni vizyon ve bakış açısı katar. Bu bilinç ile dil eğitim programlarını kurgulayan Cezeri Teknoloji Lisesi, dil eğitimlerini uluslararası alanda tecrübe sahibi native eğitimciler tarafından verir.

 

Dil edinme politikası kapsamında çeşitli dil programları Cezeri Teknoloji Programına dahil edilir. Dil kampları, İngilizce akran eğitimleri, dil kulüpleri vb. çalışmalar ilk yıldan itibaren uygulanmaya başlar.  Öğrencilerin, dil gelişimleri uluslararası geçerli dil sertifika sınavları ile takip edilir. Öğrencilerin aldığı dil seviye sertifikaları üniversite başvuru portfolyolarına eklenir.

 

aljazari students

TEKNOPARK
buton.
CLOSE X

TEKNOPARK


Teknoloji, bilimin 21. Yüzyılda geldiği dönüm noktasıdır. İnsan hayatına yaptığı müdahaleler ile teknoloji psikolojik, sosyolojik ve kültürel dönüşümleri beraberinde getirir. Dünyayı insan avcuna sığdıran teknoloji, geleceğimizin gerçeği olarak Cezeri Okullarının temel disiplinidir.

 

Geleceğin kurgusundan bugününü planlayan Cezeri Teknoloji Lisesi, öğrencilerini teknolojiyi kullanan değil üreten konumuna taşır. J-Tech Atölyelerinin bulunduğu teknoloji üssünde Teknopark okul anlayışıyla araştırma, geliştirme ve üretme faaliyetleri gerçekleştirilir.

 

Cezeri Teknoloji Lisesi, teknopark okul olarak sektör içerisinde yer alan kuruluşlarla işbirliği halinde çalışır. Kurumsal işbirlikleri, teknoloji ile ilgili güncel gelişmeleri öğrencilerin yakından takip etmesine imkan sağlar. Öğrenciler ürettikleri insana fayda merkezli teknoloji ile topluma hizmet ederek sosyopark okul anlayışımızı hayata geçirirler.

 

aljazari students
C.C.C.
Career Counseling Center
buton.
CLOSE X

C.C.C. Career Counseling Center


C.C.C. (Career Counseling Center), öğrencilerin kariyer planlama süreçlerinde; kendini keşfetme, uzmanlık alanı kararını verme ve uygulama yöntemlerini oluşturma adımları boyunca öğrencilere rehberlik eder. Kariyer, kimlik oluşumu sürecinin etkin faktörlerindendir. Bireylerin, ilgi ve yeteneklerinin uzmanlık alanlarında vücut bulmasıyla gelecek kurgusu gerçekçi ve etkili bir şekilde yapılır.

 

Cezeri Okulları, öğrencilerin kariyer hedeflerini oluşturmada ilk yıldan itibaren görüşme, test ve formlarla çalışmalara başlar. Öğrenci ve velinin ortak bir paydada buluşması için velileri de kariyer planlama sürecine dahil eder.

 

Öğrencinin kendi hedeflerini koymasına rehberlik eden CCC, uygulama adımlarını öğrenci ile birlikte planlar. Öğrencilerin kariyer vizyonu oluşturmasında yapılan konferans, sunum ve üniversite gezileri etkili bir motivasyon aracıdır.

 

buton.

Okul
Profili


Kulüp ve Sosyal Faaliyetler
Kampüs
CLOSE X

Kulüp ve Sosyal Faaliyetler


Düşünme ve Akıl Oyunları Atölyesi

Permakültür

Dil Atölyesi

Sahne Sanatları

Robotik Kodlama

Spor Turnuvaları

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

Uzay ve Havacılık Teknolojileri

Teknopark Paydaşları
Kampüs
CLOSE X

Teknopark Paydaşları


Baykar

Thy Teknik

Gebze Bilişim Vadisi

Aselsan

SMC

TUSAŞ

Cezeri

Roketsan

Tübitak

TUA

T3 Vakfı

Turcar

Tezmaksan

Wago

Hedeflenen Üniversiteler
Kampüs
CLOSE X

Hedeflenen Üniversiteler


 1. Türk-Alman Üniversitesi
 2. Bahçeşehir Üniversitesi
 3. Koç Üniversitesi
 4. Boğaziçi Üniversitesi
 5. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 6. Hacettepe Üniversitesi
 7. Yeditepe Üniversitesi
 8. Gebze Teknik Üniversitesi
 9. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
 10. Yıldız Teknik Üniversitesi
 11. İstanbul Teknik Üniversitesi
 12. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
 13. Gazi Üniversitesi
 14. Marmara Üniversitesi
 15. Ankara Üniversitesi
 16. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 17. Kocaeli Üniversitesi
 18. Bursa Uludağ Üniversitesi
 19. Sakarya Üniversitesi
 20. İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 21. Bursa Teknik Üniversitesi
 22. Karadeniz Teknik Üniversitesi
 23. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 24. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 25. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (M.T.O.K.)
 26. Marmara Üniversitesi (M.T.O.K.)
 27. Gazi Üniversitesi (M.T.O.K.)
 28. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (M.T.O.K.)
 29. Selçuk Üniversitesi (M.T.O.K.)
 30. Kocaeli Üniversitesi (M.T.O.K.)
 31. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (M.T.O.K.)
 32. Pamukkale Üniversitesi (M.T.O.K.)
 33. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (M.T.O.K.)
 34. Fırat Üniversitesi (M.T.O.K.)
 35. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (M.T.O.K.)
 36. Afyon Kocatepe Üniversitesi (M.T.O.K.)

 

M.T.O.K. : Üniversite tercihlerinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine ayrı kontenjan ve avantaj sağlayan sistemdir. M.T.O.K ile mekatronik öğrencilerinin tercih edilebildikleri mühendislik alanları şunlardır:

 • Mekatronik Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Otomotiv Mühendisliği
 • Adli Bilişim Mühendisliği
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
Atölye ve Laboratuvarlar
Kampüs
CLOSE X

Atölye ve Laboratuvarlar


 

 • Mekatronik sistemler Atölyesi

 • Mekanik Atölyesi

 • PLC ve Mikrodenetleyici Laboratuvarı

 • Pnömatik ve Hidrolik Laboratuvarı

 • Otomatik Üretim Laboratuvarı

 • Proje Laboratuvarı

 • Bilgisayar Laboratuvarı

 • Elektronik Laboratuvarı

 • Fizik-Kimya-Biyoloji Laboratuvarı

Kampüs
Kampüs
CLOSE X

Kampüs


 • Yemekhane

 • Kütüphane

 • İnteraktif Çalışma Salonu

 • Kapalı Spor Salonu: Basketbol, Voleybol, Futsal, Badminton,

 • Futbol Sahası

 • Konferans Salonu

 • Sergi Salonu

 • Bahçe

 • Mescid: Kadın / Erkek

das title 1


dasdasd

Read More

das title 2


dadoaidaw

Read More
CLOSE X

das popop 1

adasdasdasd

CLOSE X

das popop 2

asdadsad

title


content

Read More
CLOSE X

popop title

uzun content

Scroll To
EXPLORE
Tanıtım
CTL Misyon
Neden CTL
Okul Profili
Das
Stem
تواصل معنا
CEZERİ TEKNOLOJİ LİSESİ

Adres

Atakent Mahallesi 242.sokak
A Blok No:4-3 Küçükçekmece/İstanbul - TURKEY

E-posta

info@cezeri.k12.tr

İletişim Bilgileri

05365928568
Başvur
CLOSE X
APPLY

Parent Information
Student information
APPLY
Anasayfa
x
Cezeri Teknoloji Üssü
Cezeri Teknoloji Lisesi geleceğin kariyer becerilerini eğitim üssünde bir araya getirir. Uygulamalı teknoloji eğitimleri ile erdemli ve mutlu mühendisleri geleceğe hazırlar.
Daha fazlasi icin