CEZERİ İLKÖĞRETİM OKULU

UMUTLU YARINLARIN MUTLU ÇOCUKLARI

Cezeri İlköğretim Okulu


Cezeri öğrencileri yaşadıkları anın değerini bilir ve onu anlamlı hale getirmenin keyfini yaşar. Mutluluğun, paylaştıkça çoğaldığını fark eden öğrenciler sevgi iklimi içerisinde kendilerini bulur.
Daha Fazla
CLOSE X

Cezeri İlköğretim Okulu


Cezeri öğrencileri yaşadıkları anın değerini bilir ve onu anlamlı hale getirmenin keyfini yaşar. Mutluluğun, paylaştıkça çoğaldığını fark eden öğrenciler sevgi iklimi içerisinde kendilerini bulur. Öğrencilerimizin sorgulayan, düşünen ve kendi benliğinin farkında bireyler olmaları PYP ile Cezeri Eğitim Programı felsefesinin uyumlu birlikteliği ile gerçekleşmektedir.

Cezeri öğrencileri düşünce dünyalarında yaptıkları yolculukta kitaplar ile yeni ufuklara yol alır. Düşünceler arasında bağlantılar kurarak fikir üretir ve fikirleri değerlendirir. PYP kapsamında kavramsal anlayışla işlenen sorgulama üniteleri ile öğrenciler disiplinler arası bağlantılar kurarak kendi kimliklerini bütünün içerisinden görebilir.

Öğrenciler, günlük spor aktiviteleri ile güne dinç başlar. Zihinsel gelişimin sağlıklı vücuda sahip olmadan geçtiğinin bilincinde olan öğrenciler sporu hayatlarının bir parçası haline getirir.

Cezeri Okulları öğrencileri, velileri ve öğretmenleri ile “Cezeri Öğrenme Topluluğunu” oluşturur. Öğrenme toplulukları, barış içinde bir arada yaşamanın- başkalarıyla bağlantılar kurabilme yeteneğinin kazanılmasında kritik önem taşıdığını kabul eder. Dilbilimsel ve kültürel çeşitlilik; kişisel ve grup kimliklerinin gelişiminde, aidiyet duygusunun oluşturulmasında ve küresel katılımın mümkün kılınmasında temel bir rol oynar.

Cezeri Eğitim Programı kapsamında uygulanan PDP (Kişisel Gelişim Programı) öğrencilerin karakter gelişimine odaklanarak kendisi ve çevresi ile barışık mutlu ve erdemli nesiller yetiştirmek üzere çalışır.  PDP öğrencinin karakter gelişimi ile başlayan yolculuğunda kariyer hedefelerine ulaşması için akademik, psikolojik, sosyolojik ve yetenek alanlarında portfolyolar oluşturur. İlgili test ve formlar öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanarak aile ile işbirliği halinde değerlendirilir.

Misyon ve Vizyon

Cezeri Teknoloji Lisesi’nin eğitim felsefesini mutluluk ve erdem, inovasyon ve teknoloji, sanat ve spor, dil ve kültürler, bilim ve doğa sevgisi oluşturur. 
Daha Fazla
CLOSE X

Misyon ve Vizyon


Misyon 

 

Yaşanabilir bir dünya için bilim ve bilgeliği ahlak ve erdemle anlamlandıran nesiller yetiştirmek. 

 

Vizyon 

 

Geliştirmiş olduğumuz Cezeri Learning Program (JLP) ile yetiştireceğimiz bilinçli, mutlu, erdemli, sosyal ve üretken nesillerle 21. yüzyılın öncü eğitimi kurumlarından olmak. 

 

 

Cezeri İlköğretim Okulu, doğa ve canlıya zarar vermeden modern ve ileri öğretim yöntemlerini kullanan vizyon sahibi bir eğitim kurumudur.  

 

Cezeri İlköğretim Okulu’nun eğitim felsefesini mutluluk ve erdem, inovasyon ve teknoloji, sanat ve spor, dil ve kültürler, bilim ve doğa sevgisi oluşturur.

 

Cezeri Okulları’nın temel amacı, öncü, sosyal ve erdemli nesiller yetiştirerek geleceğe yön vermektir. 

TEKNOLOJİ EĞİTİMLERİ

OYUNDAN GELECEĞİN KODLARINA

Oyundan Geleceğin Kodlarına


Öğrencilerin bilişsel gelişimine paralel olarak planlanan bilişim teknolojileri eğitimlerinde kodlama, analitik düşünme, teknoloji farkındalığı ve bilinçlendirme alanlarına yer verilir.
Daha Fazla
CLOSE X

Oyundan Geleceğin Kodlarına


Geleceğin gerçeği teknolojiden beslenmektedir. Yeni nesil çocuklar teknoloji ile donatılmış bir dünyanın içerisine doğmaktadır. 21. Yüzyılın temel becerisi olan teknoloji eğitimlerine erken yaşta başlamaktayız.

 

Öğrencilerin bilişsel gelişimine paralel olarak planlanan bilişim teknolojileri eğitimlerinde kodlama, analitik düşünme, teknoloji farkındalığı ve bilinçlendirme alanlarına yer verilir. Anaokulundan itibaren başlanan bilişim teknolojileri ve kodlama eğitimlerinde öğrencilerin teknolojinin işleme mantığını kavraması ve algoritma kurabilme becerisi geliştirmesi hedeflenir. Bilgisayarlı ve bilgisayarsız yöntemler ile öğrenciler teknolojinin ilkelerini kavrarlar.

 

Teknoloji farkındalığı kazandırmayı hedeflediğimiz öğrenciler teknolojiyi bilinçli kullanma yöntemlerini hayatlarına entegre ederler. PYP ilkeleri kapsamında hedeflenen kendi kimliğinin farkında ve kendini planlama becerisine sahip öğrenciler teknolojiyi hayatlarında doğru yere konumlandırırlar.

 

Teknolojiden doğan inovasyon merkezli üretim ortaokul teknoloji eğitimlerinin temel dinamiğidir. Kulüp ve atölye çalışmalarında gerçekleştirilen uygulamalı bilişim teknolojileri ve kodlama eğitimleri ile öğrenciler ulusal ve uluslararası yarışmalara katılır. Yazılım ve tasarım kurgusunu bütünsel yaklaşımla sahaya aktaran öğrenciler insana ve doğaya fayda merkezli üretim gerçekleştirir.

 

JLP
Cezeri Learning Program


aljazari students
JLP
Cezeri Learning Program
Daha Fazla
CLOSE X

JLP Cezeri Learning Program


Eğitimin bütünsel ve ilkesel olarak planlandığı Cezeri Learning Program’ı üç bileşenden oluşur. Bunlar;

 

 • Öğrencilerin bilişsel gelişimine odaklanan DTT

 

 • Bilginin işlenerek uygulamaya döküldüğü J5

 

 • Öğrencilerin kariyer ve kişilik oluşumuna rehberlik eden PDP

 

aljazari students
DTT
Gelişim - Teknoloji - Yetenek
Daha Fazla
CLOSE X

DTT Gelişim - Teknoloji - Yetenek


Gelişim, Teknoloji ve Yetenek (DTT) 

 

Gelişim, Teknoloji ve Yetenek disiplinlerinin entegre edildiği DTT (Development, Technology, Talent), programı bilişsel gelişime odaklanır. Öğrencilerin kariyer hedeflerinde ihtiyaç duydukları temel beceri ve bilgi donanımı DTT programı ile sağlanır.

aljazari students
J5
Daha Fazla
CLOSE X

J5


Bilginin işlenerek uygulamaya döküldüğü (J5) 

 

J5, teorinin pratiğe dönüştüğü uygulama merkezidir. Öğrencilerin tüm atölye çalışmaları, kulüp, aktivite, yarışma ve organizasyonları J5 kapsamında gerçekleştirilir. Bilginin zihinlerde işlenip hayata geçirilmesini sağlar. J5; J-TT, J-Tech, J-Talent, J-Trail, J-Talk olmak üzere beş temadan oluşur.

aljazari students
PDP
Kişisel Gelişim Programı
Daha Fazla
CLOSE X

PDP Kişisel Gelişim Programı


Öğrencilerin kariyer ve kişilik oluşumuna rehberlik eden (PDP) 

 

Kişisel gelişim programı olan PDP (Personal Development Program), öğrencilerin psikolojik, sosyal, mesleki ve akademik gelişimlerini takip ederek öğrencilerin iç kaynaklı motivasyon geliştirmelerine hizmet eder. PDP ile öğrencilerin bireysel farkındalıkları arttırılarak gerçekçi gelecek kurguları yapmaları sağlanır. Öğrencilerin, potansiyel tohumları uygun koşullarda yeşertilerek çok yönlü ve kendini gerçekleştiren bireyler yetiştirilir. PDP, öğrencilerin hayat denklemlerini doğru bir şekilde kurarak mutlu ve erdemli bireyler olmalarını hedefler.

Daha Fazla

FARKLILIKLARIN BİRLİKTELİĞİ

KARDEŞLİĞİN DİLİ

Dil Edinimi


Cezeri Okulları olarak dili öğrenilen değil, edinilen bir unsur olarak görmekteyiz. Öğrencilerin dili yaşayarak günlük hayatlarına yansıtmaları için ilkokulda çift dilli eğitim programı uygulanır. Temel dersler iki öğretmen eşliğinde gerçekleştirilir.
Daha Fazla
CLOSE X

Dil Edinimi


Duydukları anlamlandırmada en büyük işlev dile aittir. Her dilin zihinsel anlamda karşılığı kendine has olup yeni bir düşünce biçimi anlamına gelir. Öğrenilen her yeni dil, öğrencilerin kavrama becerisini ve kendine olan özgüvenini geliştirir.

 

Cezeri Okulları olarak dili öğrenilen değil, edinilen bir unsur olarak görmekteyiz. Öğrencilerin dili yaşayarak günlük hayatlarına yansıtmaları için ilkokulda çift dilli eğitim programı uygulanır. Temel dersler iki öğretmen eşliğinde gerçekleştirilir. Sınıfta takım halinde çalışarak zengin ve güncel bir eğitim-öğretim teknik içeriğini kullanan, öğretmenlerden biri programdaki kazanımları İngilizce olarak aktarırken diğer öğretmen de aynı kazanımları Türkçe olarak verir. Öğrenciler akademik anlamda içeriği kavrarken İngilizce becerilerini de teorik ve pratik olarak ileriye taşır. PYP dil edinimleri çerçevesinde planlanan programımız öğrencilerin bireysel farklılıkları ile  uyumludur.

 

Ortaokulda; Matematik, Fen Bilimleri ve Teknoloji derslerinde İngilizce ve Türkçe çift dil programı uygulanır. Öğrenciler bu alanlarda İngilizce terminolojiye hâkim olurken İngilizce iletişim becerilerini de geliştirirler. MEB kazanımları dikkate alınarak planlanan müfredat ile öğrencilerin liseye geçiş sınavına yönelik hazırlanmaları sağlanır. Sınav grubu olan 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik ek ders ve soru çözüm programları uygulanır.

 

Okulumuzda İngilizce eğitimi donanımlı native  (ana dili İngilizce olan) eğitimciler tarafından verilir. Öğrenciler dili, duygusal bağ kurdukları öğretmenleri tarafından kendi kimliklerinin bir parçası haline getirir. Çok kültürlü ortamların sağladığı renkli iklim içerisinde öğrenciler farklılıklara saygı duyma ve birlik olma bilincini geliştirir. Bunula birlikte farklı yabancı dillerin konuşulduğu ortamlarda öğrenciler dili kullanarak, doğal yoldan edinirler.


Okul Profili


Eğitim Kademeleri
Daha Fazla
CLOSE X

Eğitim Kademeleri


İlkokul:

1. Sınıf

2. Sınıf

         3. Sınıf         

4. Sınıf

 

 

Ortaokul

5. Sınıf

6. Sınıf

7. Sınıf

8. Sınıf

Dil Eğitimi
Daha Fazla
CLOSE X

Dil Eğitimi


Akademik Eğitim Dili

 

Çift Dilli Program

 

Türkçe – İngilizce

 

 

 

Yabancı Dil Eğitimleri

 

Almanca

 

Arapça

 

Sınıf Ötesi Eğitim Merkezleri
Daha Fazla
CLOSE X

Sınıf Ötesi Eğitim Merkezleri


Bilgisayar Laboratuvarı

Görsel Sanatlar Atölyesi

Müzik Atölyesi

J-Tech Atölyesi

Aktivite ve Oyun Alanları

Yüzme Havuzu

Konferans Salonu

J5 - Kulüp ve Atölyeler
Daha Fazla
CLOSE X

J5 - Kulüp ve Atölyeler


İlgi ve istekleri doğrultusunda yetenek alanlarını tanıyan ve keşfeden öğrenciler ortaokulda kendi uzmanlık alanlarına yönelik eğitimler alırlar. İlkokul kademesinde gerçekleştirilen rotasyonlu kulüp ve atölye faaliyetleri ile öğrenciler yetenek alanlarını deneyimleme imkânı bulur.

 

Akıl Oyunları

Münazara 

Nature

İngilizce Drama

Yaratıcı Yazarlık

Matematik Gezginleri

TÜBİTAK

Robotik Kodlama

Bilim Atölyesi

Meraklı Uzay Kaşifleri

Okul Korosu

Seramik

Ebru

Keman/Gitar

Voleybol

Basketbol

Yüzme

Okçuluk

İlk Yıllar Programı

PYP (Primary Years Programme)

IB - PYP


PYP (Primary Years Programme) İlk yıllar programı 3-12 yaş aralığında uygulanır. PYP eğitimin merkezine öğrenciyi alarak sorgulama, düşünme, kavrama odaklı disiplinler üstü bir çerçeve programdır.
Daha Fazla
CLOSE X

IB - PYP


IB Eğitimi

 

Uluslararası Bakalorya (IB), geniş eğitim vizyonu ile geçerliliği ile eğitimde markalaşmıştır. IB, öğrencilerin akademik gelişimi ile kişilik gelişiminin birbirine entegre edildiği disiplinler arası anlayışla uzmanlaşma felsefesine dayanır. IB’nin kavramsal oluşumunun dayandığı öğrenen profili eğitimde küresel vatandaşlığın ve farklılıkların birlikteliğinin sağlanmasını hedefler.

 

Geniş ve derin içeriği ile öğrencilerin bilişsel gelişmelerini sınırların ötesine taşıyan IB programı uluslararası geçerliliği ile eğitimde eşitliği beraberinde getirir.

 

 

PYP  – İlk Yıllar Programı

 

PYP (Primary Years Programme) İlk yıllar programı 3-12 yaş aralığında uygulanır. PYP eğitimin merkezine öğrenciyi alarak sorgulama, düşünme, kavrama odaklı disiplinler üstü bir çerçeve programdır. Öğrencilerin, yaşam boyu öğrenen etkin küresel vatandaşlar olarak yetiştirilmesi hedeflenir. Öğrenmenin sınırlarını kaldıran PYP temaları okulun benzersiz yönlerini yansıtmak için iş birliği içinde bir araştırma programı geliştirir. Öğrenciler, temaların planlanması sürecine dahil edilerek kendilerini değerli bir özne olarak hisseder. Kendi varlıklarını eğitimin bir parçası olarak gören öğrencilere eğitim iklimi içerisinde güven, paylaşma, kardeşlik ve aidiyet duygularını yaşama fırsatı sunulur.

PYP sorgulama programı altı disiplinler üstü tema ile organize edilmiş ve çerçevelenmiştir. Bu altı disiplinler üstü tema 6 haftalık sorgulama üniteleri ile eğitim-öğretim yılına yayılır. Sorgulama Üniteleri, anahtar kavramlar merceğinden disiplinler üstü temalar bağlamında planlanır.

 

PYP DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMALAR

 • Kim olduğumuz.
 • Bulunduğumuz mekân ve zaman.
 • Kendimizi ifade etme yollarımız.
 • Dünyanın işleyişi
 • Kendimizi düzenleme biçimimiz.
 • Gezegeni paylaşma.

 

Tüm ilköğretim akademik içeriğinin şemsiyesi olan bu disiplinler üzeri temalar, geleneksel konularla sınırlı olmayan özgün öğrenme deneyimleri sağlar. Kavramsal anlayış yolu ile disiplinler üzeri bir öğrenme çerçevesi sunan PYP öğrencilerin kendi çıkarımlarını yapmasına ve sorgulamalarını derinleştirmelerine alan açar. Konular öğrenmede önemli bir rol oynamasına rağmen, PYP öğrencileri konu sınırlarının ötesine geçerek gerçek dünya problemlerini keşfederler. Öğrenciler, kendi topluluklarında ve daha geniş bir dünyada anlamlı eylemlerde bulunmayı öğrenmelerinin önemini yansıtma fırsatlarına sahiptir

 

Kavramsal anlamlandırma ile öğrencinin bilgiyi kimliğinin bir parçası olarak görmesi araştırma, sorgulama becerilerinin etkin kullanılması ile gerçekleştirilir. PYP için eğitimle teması bulunan herkes öğrenen profilinin bir parçasıdır. PYP öğrencinin kendi içerisinde bütünselliği sağlayarak küresel vatandaşlık yolunda bilinçli ve etkin bireyler yetiştirilmesine hizmet eder.

SANAT VE SPOR EĞİTİMLERİ

YETENEKTEN DOĞAN KİMLİK

Yetenekten Doğan Kimlik


Ruhlarını sanat ile beslerken, spor ile de bedenen sağlıklı çocuklar mutlu, huzurlu, lider ve azimli bireyler olarak toplumun bir parçası olurlar.
Daha Fazla
CLOSE X

Yetenekten Doğan Kimlik


Ruhlarını sanat ile beslerken, spor ile de bedenen sağlıklı çocuklar mutlu, huzurlu, lider ve azimli bireyler olarak toplumun bir parçası olurlar. Seslerin doğasından gelen ilham ile renklerin gizemli dünyasını keşfeden çocuklar kendi kimliklerine yolculuk yaparlar. Beden Eğitimi ve Fiziksel Etkinlikler ile öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması hedeflenir. Öğrenciler kendi bedenlerine hükmetme becerisi geliştirirken kendilerini daha dinç ve huzurlu hissetmektedir.

 

Ortaokul kademesinde öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda gelişimlerini hedefleyen programlar uygulanır. İlkokulda yetenek alanlarını deneyimle fırsatı sunulan öğrenciler ortaokula geldiklerinde kendi yetenek alanlarında gelişmeye devam ederler. Lise de ise öğrencilerin yetenek alanlarında uzmanlaşmaları sağlanır.

 

Ortaokul kademesinde öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçimler yapar. Görsel sanatlar veya müzik alanlarından birini seçen öğrenciler seçtikleri disiplinde spesifik çalışmalar gerçekleştirir. Bu dönemde öğrenciler ulusal ve uluslararası yarışma ve etkinliklere katılarak motivasyon ve özgüvenlerini arttırır. Beden eğitimi derslerinde öğrenciler seçtikleri branşlara göre gruplara ayrılır. Öğrenciler yetenek ve istekleri doğrultusunda okul takımlarına katılır. Okul takımları ulusal ve uluslararası turnuvalarda yer alarak öğrencilerin yeni deneyimler kazanmasına fırsat verir.

DOĞA İLE ÖZGÜR

DOĞASIYLA ÖZGÜN BİREYLER

Doğa Bilimleri Eğitimleri


İlkokul çağındaki öğrencilerin yaşamla buluşma noktası okul onların doğaya açılan bir kapısıdır. Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları, öğrencilerin kendi özüne olan yolculuklarını doğayla başlatır.
Daha Fazla
CLOSE X

Doğa Bilimleri Eğitimleri


İlkokul çağındaki öğrencilerin yaşamla buluşma noktası okul onların doğaya açılan bir kapısıdır. Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları, öğrencilerin kendi özüne olan yolculuklarını doğayla başlatır. Varoluş sistemlerini bütünsel ve ilkesel olarak anlamlandıran öğrenciler, doğa ile ilişki kurabilirler. Doğa’nın mucizelerine şahit olan öğrenciler insana ve evrene saygı ve sevgi penceresinden bakmaya başlar.

 

PYP öğrenme profili kapsamında doğa eğitimleri eğitim programının temel unsurdur. Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi derslerinin müfredatına entegre edilen doğa eğitimlerinde bitkiler, hayvanlar, doğa ve evren temaları uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Öğrenciler yerinde gözleyerek ve deneyimleyerek öğrenme yöntemleri ile Fen Bilimleri kazanımlarını kalıcı olarak edinirler.

 

Fen bilimleri dersinin analitik düşünme becerileri ile geleceğin teknolojilerinin birleşiminden doğan biyomimikri çalışmalarına ortaokulda yer verilir. Bilimin doğayı taklit etmesinin sonucunda gelişen biyomimikri ile endüstri, robotik, otomasyon, yapay zeka, mimari, ulaşım gibi alanlarda kullanılan birçok ürün tasarlanmıştır.

KAYIT KABUL

KAYIT KABUL


Cezeri Okulları kayıt aşamasında Milli Eğitim Bakanlığı prosedürlerini ve Cezeri Okulları kabul politikalarını göz önünde bulundurulur.
Daha Fazla
CLOSE X

KAYIT KABUL


Cezeri Okulları misyonu, vizyonu, paradigması, eğitim felsefesi ve programları ile eğitimde öncü olmayı hedeflemektedir. Cezeri Okulları kayıt aşamasında Milli Eğitim Bakanlığı prosedürlerini ve Cezeri Okulları kabul politikalarını göz önünde bulundurulur.

 

Kayıt Süreci

 

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları’na kayıt yaptırmak isteyen veliler online veya okula gelerek ön kayıt formu doldurulur. Ön kayıt formu doldurulduktan sonra akademik birim ve psikolojik danışman tarafından veli ve öğrenci kayıt görüşmeleri gerçekleştirilir.

 

Okul Öncesi ve 1. Sınıf:

 

Ön kayıt yaptıran okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerine psikolojik danışman ve rehberlik birimi tarafından ön mülakat yapılır. Mülakat esnasında öğrencilerin bilişsel, motor ve sosyal gelişimlerinin ölçüldüğü ölçme araçları kullanılır. Kayıt aşamasında başvuru sırası dikkate alınır. Çıkan rapor sonucu öğrenci kayıt durumundan bağımsız olarak aile ile paylaşılır.

 

Ara Sınıflar Öğrenci Kabulü:

 

Kontenjan dahilinde ilkokul (2, 3 ve 4) ve ortaokul (5, 6, 7 ve 8) sınıfa devam edecek öğrencilere yönelik düzey belirleme ve İngilizce yeterlilik sınavı yapılır. Bununla birlikte psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi tarafından mülakat ve ilgili kişilik testleri uygulanır. Kayıt aşamasında başvuru sırası dikkate alınır. Çıkan rapor sonucu öğrenci kayıt durumundan bağımsız olarak aile ile paylaşılır.

 

Kayıt için istenilen belgeler:

 

 • Öğrenci Sağlık Raporu
 • Son 2 yıllık not belgesi (Ortaokul öğrencileri için)
 • Yurt dışından gelen öğrenciler ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden onaylı denklik belgesi
 • Öğrenciye ait 4 adet vesikalık fotoğraf (basılı kopya)
 • Anne ve babaya ait birer adet vesikalık fotoğraf
 • Anne, baba ve öğrenciye ait kimlik fotokopisi
 • Kayıt işlemlerini tamamlayacak veliye ait ikametgah belgesi
 • Anne-baba boşanmış ise Velayet Belgesi
Scroll To
EXPLORE
Tanıtım
Misyon
Teknoloji
JLP
Dil
Profil
PYP
Yetenek
Doğa
KAYIT
CONTACT
FATİH CEZERİ BİLİM VE TEKNOLOJİ İLKÖĞRETİM OKULU

Adres

Defterdar Mah. Mutlugül Sk. No:8-10
Eyüpsultan / İSTANBUL

E-posta

info@cezeri.k12.tr

İletişim Bilgileri

+90 (543) 630 05 74
Başvur
CLOSE X
APPLY

Parent Information
Student information
APPLY
Anasayfa
x
CEZERİ BİLİM VE TEKNOLOJİ İLKÖĞRETİM OKULU