Evrenin Kaşifleri

Cezeri Fen ve Teknoloji Lisesi

Cezeri Fen ve Teknoloji Lisesi


Cezeri Fen ve Teknoloji Lisesi, bilim ve bilgeliğin rehberliğinde kendi kariyer hedeflerinin liderlerini yetiştiriyor.
Daha Fazla
CLOSE X

Cezeri Fen ve Teknoloji Lisesi


Cezeri Fen ve Teknoloji Lisesi, bilim ve bilgeliğin rehberliğinde kendi kariyer hedeflerinin liderlerini yetiştiriyor.

Cezeri Fen ve Teknoloji Lisesi, eğitim dili İngilizce ve Türkçe olan, uluslararası Batı Avustralya eğitim müfredatı, IB, AP eğitimleri ve SAT, TOEFL / IELTS sınav programları ile öğrencilerine çift diploma programı sunan uygulama okuludur.

Misyon ve Vizyonu

Cezeri Fen ve Teknoloji Lisesinin eğitim felsefesini mutluluk ve erdem, inovasyon ve teknoloji, sanat ve spor, dil ve kültürler, bilim ve doğa sevgisi oluşturur.
Daha Fazla
CLOSE X

Misyon ve Vizyonu


Misyon

 

Yaşanabilir bir dünya için bilim ve bilgeliği ahlak ve erdemle anlamlandıran nesiller yetiştirmek.

 

Vizyon

 

Geliştirmiş olduğumuz Cezeri Learning Programı (JLP) ile yetiştireceğimiz bilinçli, mutlu, erdemli, sosyal ve üretken nesillerle 21. yüzyılın öncü eğitimi kurumlarından olmak.

 

Cezeri Fen ve Teknoloji Lisesi, doğa ve canlıya zarar vermeden modern ve ileri öğretim yöntemlerini kullanan vizyon sahibi bir eğitim kurumudur.

 

Cezeri Fen ve Teknoloji Lisesinin eğitim felsefesini mutluluk ve erdem, inovasyon ve teknoloji, sanat ve spor, dil ve kültürler, bilim ve doğa sevgisi oluşturur.

 

Cezeri Okullarının temel amacı, öncü, sosyal ve erdemli nesiller yetiştirerek geleceğe yön vermektir.

Cezeri – Tech

Cezeri – Tech


Cezeri Fen ve Teknoloji Lisesi, öğrencilere teknoloji farkındalığı ve bilinci kazandırarak teknolojiyi insan ve doğaya fayda merkezli üretime dönüştürür.
Daha Fazla
CLOSE X

Cezeri – Tech


21. yüzyılın yaşam becerisi denklemleri, teknolojinin ilkelerinden geçer. Hayatın her alanında teknolojik gerçekler asıl konumda yer alır. Küreselleşen dünyada hızlı ve kolay yaşam kendini dayatır. Teknoloji zaman tasarrufu sağlayarak bireylerin günlük yaşamlarına uyum sağlamalarına yardımcı olur. Dijital gerçekler turizmden sağlığa, eğitimden tekstile, edebiyattan sanata kadar her alanda kendisini ortaya koyar.

 

Geleceğin kurgusunda teknoloji en temel beceri olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknolojiyi inovasyon düşüncesiyle üretime dönüştürebilenler geleceğin kariyer sahasında etkin bir konuma sahip olacaktır. Bunun bilincinde olan Cezeri Fen ve Teknoloji Lisesi, öğrencilere teknoloji farkındalığı ve bilinci kazandırarak teknolojiyi insan ve doğaya fayda merkezli üretime dönüştürür.

 

Bilgi ve tekniğin birleşiminden doğan teknoloji küreselleşen dünyanın ortak dilidir. Bilgiye sahip olmak ve onu işlevsel hale dönüştürmek teknolojinin temel görevidir.


Neden CFTL?


aljazari students
JLP
Cezeri Learning Program
Daha Fazla
CLOSE X

JLP Cezeri Learning Program


 

Eğitimin bütünsel ve ilkesel olarak planlandığı Cezeri Learning Program’ı üç bileşenden oluşur. Bunlar;

 

 • Öğrencilerin bilişsel gelişimine odaklanan DTT 
 • Bilginin işlenerek uygulamaya döküldüğü C5
 • Öğrencilerin kariyer ve kişilik oluşumuna rehberlik eden PDP

 

Gelişim, Teknoloji ve Yetenek (DTT) 

 

Gelişim, Teknoloji ve Yetenek disiplinlerinin entegre edildiği DTT (Development, Technology, Talent), programı bilişsel gelişime odaklanır. Öğrencilerin kariyer hedeflerinde ihtiyaç duydukları temel beceri ve bilgi donanımı DTT programı ile sağlanır.

 

Bilginin işlenerek uygulamaya döküldüğü (J5) 

 

C5, teorinin pratiğe dönüştüğü uygulama merkezidir. Öğrencilerin tüm atölye çalışmaları, kulüp, aktivite, yarışma ve organizasyonları J5 kapsamında gerçekleştirilir. 21. Yüzyıl bilim ve teknolojisinin inovasyon düşüncesi ile üretime dönüştüğü faaliyet alan J-Tech, tabiat ve canlılar dünyasını sevgi ve saygı ikliminde tanıma ve uygulama alanı J-Trail, analitik ve kavramsal düşüncenin üretime dönüştüğü inovasyon merkezli faaliyetleri kapsayan J-TT , ifadenin gücü ile bireyden topluma bir dönüşümün kurgulandığı dil ve kültür faaliyetleri alanı J-Talk, beceri ve yeteneklerin duygu ve davranışlara dönüştüğü sanat ve spor faaliyetlerinin gerçekleştirildiği J-Talent, uygulama alanlarını oluşturur.

 

Öğrencilerin kariyer ve kişilik oluşumuna rehberlik eden (PDP) 

 

Kişisel gelişim programı olan PDP (Personal Development Program), öğrencilerin psikolojik, sosyal, mesleki ve akademik gelişimlerini takip ederek öğrencilerin iç kaynaklı motivasyon geliştirmelerine hizmet eder. PDP ile öğrencilerin bireysel farkındalıkları arttırılarak gerçekçi gelecek kurguları yapmaları sağlanır. Öğrencilerin, potansiyel tohumları uygun koşullarda yeşertilerek çok yönlü ve kendini gerçekleştiren bireyler yetiştirilir. PDP, öğrencilerin hayat denklemlerini doğru bir şekilde kurarak mutlu ve erdemli bireyler olmalarını hedefler.

aljazari students

Teknoloji ve İnovasyon Kültürü
Daha Fazla
CLOSE X

Teknoloji ve İnovasyon Kültürü


Cezeri Fen ve Teknoloji Lisesi teknolojiyi kullanan değil onu üreten ve ona yön veren nesiller . Bilimi, tekniği ve estetiği CezeriLab’larda birleştirerek inovasyon merkezli üretim alanları oluşturuyoruz.

 

Öğrenciler esnek eğitim ortamları olan laboratuvar ve atölyeler de kendi çalışmalarını gerçekleştirir. Teoriden pratiğe üretim sahası olan J-Tech Faaliyetleri ile Yenilenebilir Enerji Kaynakları , Bilgisayar Teknolojileri, Robotik ve Kodlama, Web ve Mobil Uygulamalar, Model Hava Araçları, Nesnelerin İnterneti gibi alanlarda öğrencilerin ulusal ve uluslararası proje ve yarışmalara katılmaları hedeflenir.

aljazari students

Akademik Yeterlilik ve Derinlik
Daha Fazla
CLOSE X

Akademik Yeterlilik ve Derinlik


Cezeri Fen ve Teknoloji Lisesi yoğunlaştırılmış akademik programı ile fen ve teknoloji liseleri  için hazırlanan müfredatı takip eder. Bilgi, mantıksal çıkarımlar ve hayatın içerisinde edindiği anlam çerçevesinde öğrencilere kazandırılır.

 

Öğretmen sınıf içerisinde öğrenme rehberi olarak görev yaparak öğrencinin bilgiye ulaşmasına yol gösterir. Eğitim sürecinde aktif rolü öğrenci üstlenerek araştırma, sorgulama, uygulama ve sunma biçimleri ile dersler işlenir. Bilgi, bireyselleştirilerek öğrencinin kimliğinde yer edinir. Öğrenmeyi öğrenen öğrenciler kariyer hedefleri doğrultusunda her zaman gelişime ve ilerlemete açık etkili bireyler olurlar.

aljazari students

Farklılıkların Birlikteliği Dil Çeşitliliği
Daha Fazla
CLOSE X

Farklılıkların Birlikteliği Dil Çeşitliliği


Farklılıkların birlikteliği şiarı ile çıktığımız yolda çok yönlü kültür anlayışına sahip öğrenciler yetiştiriyoruz. Kendini tanıyan ve dünyayı tanımlayan öğrenciler farklıklara karşı saygı ve sevgi ile yaklaşırlar. Ders programını kapsamındaki sosyal bilimler eğitimleri, dünya kardeşliği eğitim felsefemize uygun olarak hazırlanmıştır.

 

Yabancı dil eğitimi, öğrencinin işiterek anlamlandırmasını içeren dinleme, anlama ve içselleştirme becerileri ile dili etkili ve anlamlı bir şekilde ifade etmeye, düzgün ve doğru bir dil edinmeye yönelik gramer çalışmalarından oluşur.

 

Okulun hedefleri doğrultusunda iki dilde (İngilizce ve Türkçe) yetkin öğrenciler yetiştirilir. Bu noktadan hareketle öğrencilerimizin yazılı ve sözlü iletişim, eleştirel düşünme ve sosyal etkileşim becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim çalışmaları yapılmaktadır. “Çok yönlü kültür” anlayışı çerçevesinde öğrencilerin hem ulusal kültürü özümseyen ve ondan güç alan hem de evrensel kültürle güçlü bağlar kurabilen öğrenciler olmaları sağlanır.

aljazari students

Hayalden Gerçeğe; Fikirden Üretime
Daha Fazla
CLOSE X

Hayalden Gerçeğe; Fikirden Üretime


Cezeri öğrencileri kuluçka merkezlerinde kurguladıkları ve J-Tech atölyelerinde ürettikleri ürünlerini kendi piyasalarında sergileme ve pazarlama imkanları bulurlar. Fen ve Teknoloji lisesi öğrencileri tarafından üretilen ürünlerin patentleri alınır.

 

İlgili sanayi kuruluşları, bilim ve teknoloji merkezleri, eğitim kurumları ve idari birimler ile işbirliği halinde çalışılarak uygulamalı eğitim sahada gerçekleşir. Bilgi birikiminden istifade ettiğimiz ve uygulama desteği aldığımız sektörel iş birlikleri ile öğrenciler stajlar yapabilmekte ve sektörlerinin değişim trendlerini takip edebilmektedirler.

Daha Fazla

Farklılıkların Birlikteliği

Kardeşliğin Dili

Cezeri Dil Edinimi


Cezeri Fen ve Teknoloji Lisesi, dil eğitimlerini öğrencinin kimlik ve kariyer gelişiminin bir parçası olarak kabul eder.
Daha Fazla
CLOSE X

Cezeri Dil Edinimi


Cezeri Fen ve Teknoloji Lisesini farklı kılan temel unsurlardan biri dil edinim politikasıdır. Cezeri Fen ve Teknoloji Lisesi, dil eğitimlerini öğrencinin kimlik ve kariyer gelişiminin bir parçası olarak kabul eder. Her bir dilin kendine özgü kültür, bilgi ve düşünce dünyası dil eğitimleri kapsamında öğrencilere kazandırılır. Öğrenciler dili öğrenmez, dilin doğası içerisinde kendini ifade etmenin yolunu bulur. Farklı dillerde temel anlamda kendini ifade becerilerine sahip olan öğrenciler bilişsel anlamda akranlarından farklı ve özgün düşünebilmektedirler.

 

Yeni bir dil edinmek uluslararası alanda daha geniş coğrafyalarla ilişki geliştirebilmeyi sağlar. Bu bilinç ile dil eğitim programlarını kurgulayan Cezeri Fen ve Teknoloji Lisesi, dil eğitimlerini uluslararası alanda tecrübe sahibi native eğitimciler tarafından verir.

 

Öğrencilerin kariyer gerçekleri ile uyumlu şekilde Cezeri Fen ve Teknoloji Lisesinin eğitim dili İngilizce’dir. Bununla birlikte üniversite sınavına yönelik Milli Eğitim kazanımları programa dahil edilir. Cezeri Okulları yurtdışı deneyimini okul iklimi içerisinde yaşatır. Öğrenciler farklı milletlerden öğretmenleri ve arkadaşları ile paylaştığı sosyal ortamlar sayesinde İngilizce becerilerini geliştirirken kültürlerarası bakış açısı da edinirler.

 

Dil edinme politikası kapsamında çeşitli dil programları Cezeri Fen ve Teknoloji Programına dahil edilir. Dil kampları, İngilizce akran eğitimleri, dil kulüpleri vb. çalışmalar ilk yıldan itibaren uygulanmaya başlar. Öğrencilerin, dil gelişimleri uluslararası geçerli dil sertifika sınavları ile takip edilir. Öğrencilerin aldığı dil seviye sertifikaları üniversite başvuru portfolyolarına eklenir.


J5 - Kulüp ve Faaliyetler


Cezeri Fen ve Teknoloji Lisesi yetenek ve becerilerin keşfedilmesi ve geliştirilmesine yönelik bir anlayışı benimser. Kulüp, proje, etkinlik ve uygulama merkezi olan J5; okul sonrasında, hafta sonları ve ders programı dahilinde gerçekleştirilir.

J-Tech Faaliyetleri
Daha Fazla
CLOSE X

J-Tech Faaliyetleri


 • Robotik Kodlama Uygulamaları

 

 • Yenilenebilir Enerji Faaliyetleri

 

 • Ulusal ve Uluslararası Proje ve Yarışmalara Katılım

 

 • Drone ve Model Uçak Üretimi

 

 • Bilim Teknoloji Fuarları
J-TT Faaliyetleri
Daha Fazla
CLOSE X

J-TT Faaliyetleri


 • Ar-Ge Çalışmaları

 

 • Kitap İncelemeleri

 

 • Belgesel ve Film Analizleri

 

 • Proje Atölyeleri

 

 • Topluma Hizmet Uygulamaları
J-Talent Faaliyetleri
Daha Fazla
CLOSE X

J-Talent Faaliyetleri


 • Okul Takımları

 

 • Sanat Sergileri

 

 • Okul Korosu

 

 • Gösteri Sanatları

 

 • Ulusal ve Uluslararası Turnuvalar
J-Trail Faaliyetleri
Daha Fazla
CLOSE X

J-Trail Faaliyetleri


 • İzcilik

 

 • Eko-Okul Etkinlikleri

 

 • Doğa Kampları

 

 • Geri Dönüşüm Uygulamaları

 

 • Bitki ve Canlı Bakım
J-Talk Faaliyetleri
Daha Fazla
CLOSE X

J-Talk Faaliyetleri


 • Dil Kampları

 

 • Konferans ve Sempozyumlar

 

 • Medya Etkinlikleri

 

 • Etkinlikler

 

 • MUN

Kuluçka Merkezi

İnovasyon, Girişimcilik ve Üretim

Kuluçka Merkezi


Bilgiyi kavrayıp analiz ve sentez edebilme ancak deneyim ve uygulama ile gerçekleşir.
Daha Fazla
CLOSE X

Kuluçka Merkezi


Cezeri Okulları bilgiyi tüm boyutları ile kavramak ve hayatın içerisinde anlamlı bir yere yerleştirmek için öğrencilerin bilgiyi işlemesi gerektiğine inanır. Bilgiyi kavrayıp analiz ve sentez edebilme ancak deneyim ve uygulama ile gerçekleşir.

 

Bilgiyi işlemek ve içselleştirmek için öğrenciler deneyimlerini C-Tech Atölyelerinde uygulamalı şekilde edinir. Esnek eğitim ortamları olarak C-Tech Atölyeleri, Cezeri Fen ve Teknoloji Lisesi’nin uygulama üssüdür. Öğrenciler katılacakları tüm ulusal ve uluslararası yarışma ve proje çalışmalarını C-Tech Atölyelerinde gerçekleştirir.

 

Cezeri Teknoloji Programı kapsamındaki teoriyi pratiğe dönüştüren C5 programı ile öğrenciler tüm branşlarda öğrendiklerini uygulamaya geçirirler. Uygulamalı eğitim ile Cezeri öğrencileri bilgiyi edinerek bireysel öğrenme deneyimleri oluşturur.

 

Geleceğin kurgusundan bugününü planlayan Cezeri Fen ve Teknoloji Lisesi, öğrencilerini teknolojiyi kullanan değil üreten konumuna taşır. C-Tech Atölyelerinin bulunduğu teknoloji üssünde Teknopark okul anlayışıyla araştırma, geliştirme ve üretme faaliyetleri gerçekleştirilir.

 

Cezeri Fen ve Teknoloji Lisesi, teknopark okul olarak sektör içerisinde yer alan kuruluşlarla işbirliği halinde çalışır. Kurumsal işbirlikleri, teknoloji ile ilgili güncel gelişmeleri öğrencilerin yakından takip etmesine imkan sağlar. Öğrenciler ürettikleri insana ve doğaya fayda merkezli teknoloji ile topluma hizmet ederek sosyopark okul anlayışımızı hayata geçirirler.

Personal Development Program

Kişisel Gelişim Programı

PDP


PDP benlik ve öz kimlik bilincine sahip, kendi güç ve sınırlarının farkında ve enerjisini hedeflerine yönlendirebilen, özgün, etkin ve mutlu bir birey oluşturmayı hedefler.
Daha Fazla
CLOSE X

PDP


PDP öğrencinin kendisini üç aşamada öz benliğini tanıması, toplum içerisinde statüsünü tanımlaması ve gayeleri merkezli sektörel anlamda konumlandırmasına yardımcı olur.

 

Bu nedenle her bir öğrenci için bütün gelişim alanlarının takip edildiği bir portfolyo dosyaları oluşturulur. Hazırlanan portfolyo öğrencinin kendi gerçeklerine, ailesine ve çevresine göre kendini konumlandırılmasını sağlarken gelecek planlamasını şekillendirilir. Öğrencilerin gerçekleştirmiş oldukları faaliyetler, katıldıkları proje ve yarışmalar portfolyo dosyalarına dahil edilir. Öğrenci ve ailelere somut veriler sunularak öğrencinin kısa ve uzun vadeli gelecek planlaması yapılır.

 

PDP ile öğrencilerin bireysel farkındalıkları arttırılarak gerçekçi gelecek kurguları yapmaları sağlanır. Öğrencilerin, potansiyel tohumlarını uygun koşullarda yeşerterek çok yönlü ve kendini gerçekleştiren bireyler yetiştirilir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi tarafından gerçekleştirilen bireysel rehberlik çalışmamız kapsamında öğrencilerin kişisel gelişimlerini fiziksel, duygusal, akademik ve sosyal yönden aile ve öğretmenleri içerisine alacak şekilde bir gelişim planı hazırlanır.

CEZERİ KARİYER MERKEZİ

C.C.C. (Career Counseling Center)

C.C.C.


C.C.C. (Career Counseling Center), öğrencilerin kariyer planlama süreçlerinde; kendini keşfetme, uzmanlık alanı kararını verme ve uygulama yöntemlerini oluşturma adımları boyunca öğrencilere rehberlik eder.
Daha Fazla
CLOSE X

C.C.C.


Kariyer, kimlik oluşumu sürecinin etkili faktörlerindendir. Bireylerin, ilgi ve yeteneklerinin uzmanlık alanlarında vücut bulmasıyla gelecek kurgusu gerçekçi ve etkin bir şekilde yapılır.

 

Cezeri Okulları, öğrencilerin kariyer hedeflerini oluşturmada ilk yıldan itibaren görüşme, test ve formlarla çalışmalara başlar. Öğrencinin kendi hedeflerini koymasına rehberlik eden C.C.C., uygulama adımlarını öğrenci ile birlikte planlar. Öğrencilerin kariyer vizyonu oluşturmasında yapılan konferans, sunum ve üniversite gezileri etkili bir motivasyon aracıdır. İlk yıldan itibaren okul, veli ve öğrenci işbirliğinde yürütülen kariyer planlama çalışmaları sonucunda 11. sınıfa başlayan tüm öğrencilerin uzmanlık alanlarını ve hedeflerini belirlemesi beklenir.

 

Öğrencilerin mesleki, dil, akademik ve sosyal alandaki başarı sertifikaları üniversite tercih portfolyosuna eklenir. Yurtdışı üniversiteleri için öğrencilere bilgilendirme ve rehberlik faaliyetleri yürütülür. Öğrencilerin istekleri doğrultusunda üniversite tercih ve başvuru süreçleri öğrenci ile birlikte gerçekleştirilir.

 

Üniversite hazırlık programı kapsamında yurtiçi ve yurtdışı üniversite danışmanlık hizmetleri verilir. Bu kapsamda yurtiçinde üniversite tercihinde bulunacak öğrencilere yönelik TYT-AYT programları uygulanır. Bu programlar Cezeri Akademi tarafından hafta içi okul sonrası ve hafta sonu olmak üzere planlanır.

 

Eğitim programına entegre edilen AP programı ile öğrencilere alanlarında uzmanlaşma imkanı tanınırken aynı zamanda yurtdışı üniversite kabullerine dair fırsat sunulur.

 

Yurtdışı üniversitelerine yerleşmek isteyen öğrencilere yönelik SAT, TOEFL/IELTS sınavlarına yönelik hazırlık programı 10, 11 ve 12. sınıfta uygulanır.

KAYIT KABUL

Kayıt Kabul


Cezeri Okulları 2023 – 2024 eğitim öğretim yılında Türk ve uluslararası öğrencileri kabul etmektedir.
Daha Fazla
CLOSE X

Kayıt Kabul


Cezeri Okulları 2023 – 2024 eğitim öğretim yılında Türk ve uluslararası öğrencileri kabul etmektedir.

 

Cezeri Fen ve Teknoloji Lisesi, öğrenci kabulünde Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı göz önünde bulundurulur. Ön kayıt başvuru formunun doldurulmasından sonra yapılan seviye tespit sınavında öğrencilerin akademik yeterlilikleri ve İngilizce seviyeleri ölçülür. Seviye tespit sınavı puanı ile LGS puanın birlikte değerlendirilmesi ile ortak bir puan çıkartılır. Öğrencinin seviye tespit sınavı esnasında akademik birim, veli ile görüşme gerçekleştirir.

 

İngilizce seviye tespit sınavı sonrası öğrenciler hazırlık eğitimi alabilir ya da 9. sınıfta uygulanan yoğunlaştırılmış İngilizce Akademi Programına dahil olabilir. İngilizce seviyesi yeterli olan öğrenciler 9. Sınıftan eğitime devam eder.

 

Seviye tespit sınavında sonra yapılan Öğrenci Tanıma Görüşmesinin olumlu sonuçlanması ile kayıt işlemleri tamamlanır.

 

Kayıt için gerekli evraklar şu şekildedir:

 

 1. Anne, baba ve öğrenciye ait kimlik fotokopisi ve öğrenci kimliğinin aslı
 2. Öğrenciye ait 4 adet vesikalık fotoğraf (basılı kopya)
 3. LGS sınav sonuç belgesi
 4. Anne ve babaya ait birer adet vesikalık fotoğraf
 5. Son 2 yıllık not belgesi ya da transcript
 6. Yurt dışından gelen öğrenciler için son 2 yıllık not belgesi ya da transkript ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden onaylı denklik belgesi
Scroll To
EXPLORE
Tanıtım
Misyon ve Vizyonu
Cezeri – Tech
Neden CFTL?
Dil
J5 - Kulüp ve Faaliyetler
İnovasyon, Girişimcilik ve Üretim Merkezi
PDP
C.C.C.
Kayıt Kabul
CONTACT
CEZERİ FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ

Adres

Atakent Mahallesi 242.sokak
A Blok No:4-2 Küçükçekmece/İstanbul - TÜRKİYE

E-posta

info@cezeri.k12.tr

İletişim Bilgileri

+90 (530) 356 09 90
Başvur
CLOSE X
APPLY

Parent Information
Student information
APPLY
Anasayfa
x
Cezeri Fen ve Teknoloji Lisesi
Cezeri Teknoloji Lisesi
Cezeri İlköğretim Okulu